PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Advances in Immunology - MPGS0137
Anglický název: Advances in Immunology
Český název: Pokroky v imunologii
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Je zajišťováno předmětem: MB150P78A
Vysvětlení: Nahrazuje MB150P78.Subscribe to the Moodle e-learning course. You will get updates by email.You might enroll both in winter and summer semester, repetitively.
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Brabec, Ph.D.
Mgr. Jiří Březina
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Ondřej Černý, Ph.D.
Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
RNDr. Dominik Filipp, CSc.
doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D.
Mgr. Marcela Hortová Kohoutková, Ph.D.
Mgr. Veronika Niederlová
Mgr. Jarmila Sekerešová Králová, Ph.D.
Mgr. Karolína Vaníčková
Anotace -
Nekonečná přednáška "Advances in Immunology" pro ty, kteří mají o imunologii skutečný zájem. Tento kurs je přednášen v anglickém jazyce a je určen pro pokročilé magisterské studenty (absolvování 3 semestrů je povinné pro studenty NMS imunologie) a PGS studenty imunologie (velice vhodná příprava pro státní zkoušku).
Kurz rozvijí poznatky imunologie v kontextu nových publikací ve významných časopisech a skládá se z unikátních přednášek o pokrocích v nejrůznějších oborech imunologie a detailního rozebíráni relevantních recentních článků (s důrazem na metody). Témata se neopakují a postupně si je přednášející volí dle pokroku v oboru. Formou je tedy tutoriální kombinace přednášek k jednotlivým tématům (vždy v první dvouhodinovce) a prezentace významného článku samotnými studenty (ve druhé dvouhodinovce).
Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (10.10.2023)
Literatura -

Principem studijního předmětu je aktivní práce s primární literaturou - současnými články v prestižních biomedicínských časopisech - Science, Nature, Cell, Immunity, NAture Immunology, PNAS, Journal of Immunology, Blood, PLoS-Pathogens, Journal of Experimental Medicine... a přehlednými články např. v seriích Nature Reviews neboi Annual Reviews.

Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (10.10.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Aktivní účast studentů na 2/3 hodin (4 kompletní bloky ze 6, 1 blok = úvodní přednáška a Journal Club), tj. důkladné přečtení článků a diskuze metod a výsledků během JC.

Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (10.10.2023)
Sylabus -

Jednotliví přednášející si volí témata podle pokroku v oboru. Témata se neopakují.
Vyučuje se angličtině a to včetně diskuze během obou hodin (Úvod a Journal Club). 
Oznámení o následujících tematech a článcích pro diskuzi bude rozesílané formou mailové konference Moodle a ke každému tématu bude diskutován článek, který bude alespoň týden před Journal clubem vyvěšen na Moodlu. Prosím zaregistrujte se do kurzu s využitím odkazu na e-learningový kurz v horní části stránky.

Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (10.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK