PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderní prostředky vizualizace molekul - poznáváme strukturu látek - MPGS0128
Anglický název: Visualization of molecules - exploring the structure of substances
Český název: Moderní prostředky vizualizace molekul - poznáváme strukturu látek
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Anotace
Přednáška kombinovaná s cvičením je určena pro studenty doktorského studijního programu Didaktika chemie a
je zaměřena na studium struktury látek z oblasti anorganické chemie, organické chemie a biochemie s využitím
moderních vizualizačních metod a prostředků, např. stereoskopické projekce a nebo virtuální reality. Výuka je tak
zaměřena na práci s moderní informační technikou, na využití počítačů a internetu pro vizualizaci chemických dějů
a molekul. Je vhodný pro ty, kteří se ve své práci chtějí do větší míry věnovat např. tvorbě materiálů obsahující
vizualizace molekul či biomolekul.
Poslední úprava: Petrželová Simona, RNDr., Ph.D. (12.04.2022)
Literatura

ChemSketch Reference Manual

BIOVIA Discovery Studio Visualizer Manual

NANOME Tutoriál

Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (10.06.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK