PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Současné trendy v didaktice chemie - MPGS0108
Anglický název: Current Trends in Didactics of Chemistry
Český název: Současné trendy v didaktice chemie
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: ústní
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK