PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Politická geografie a geopolitika pro PGS - MPGS0103
Anglický název: Political Geography and Geopolitics for PhD students
Český název: Politická geografie a geopolitika pro PGS
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (31.03.2015)
• Vývoj paradigmat politické geografie, vztahy mezi politickou geografií, politologií a mezinárodními vztahy.

• Národní stát - udržení legitimity, efektivnosti a výkonnosti národního státu, nacionalismus, modely etnopolitické mobilizace, příklady fragmentace Sovětského svazu, Jugoslávie a Československa, současné fragmentační procesy ve Španělsku, Velké Británii, Belgii, etnoteritoriální konflikty v rozvojových zemích, deviantní formy státu.

• Územní správa a samospráva - procesy decentralizace a dekoncentrace - integrální kompetence - komplexní rozhodování, specifické kompetence jednostranné artikulace zájmu, vertikální a horizontální koordinace územní správy a samosprávy - vztahy ke struktuře osídlení - funkční fragmentace a teritoriální fragmentace, rozdíly unitárními a federálními státy, nejistoty v sociálně geografickém prostředí správy a samosprávy - potřeby flexibility, flexibilita struktury a mechanismu rozdělování kompetencí

• Volební geografie - politická a teritoriální rozhraní v moderním a postmoderní státě, masové hodnotové orientace - postoje - volební chování, typologie systémů politických stran, systémy stran v evropských zemích, interpretace geografie voleb od založení Československa do současnosti

• Geopolitika - vývoj geopolitiky a mezinárodních vztahů, klasická geopolitika - vývoj geopolitických teorií od McKindera do současnosti, geopolitické transice a geopolitické kódy, neorealistické, neoliberální a konstruktivistické přístupy a kritická geopolitika, geografie a politické vědy.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (31.03.2015)

AGNEW, J. (1994): The territorial trap: the geographical assumptions of international relations theory. Review of International Political Economy, vol. 1, No1, s. 53-80.

BARLOW, M., WASTL-WALTER, D. (eds.) (2004): New Challenges in Local and Regional Administration, Ashgate, Aldershot.

DOSTÁL, P. (2002): Territorial government and flexibility: a critical assessment. In: The Belgian Journal of Geography, vol. 3, No. 3, s. 227-241.

DOSTÁL, P. (1999): Ethnicity, mobilization and territory: an overview of recent experiences. In: Acta Universitatis Carolinae-Geographica. vol. 34, No. 1, s. 45-58.

DOSTÁL, P., HAMPL, M. (1999): Changing local and regional government: issues of democracy, integrality and hierarchies. In: Acta Universitatis Carolinae-Geographica, vol. 34, No. 1, s. 3-18.

FLINT, C. (2012): Introduction to geopolitics. Routledge, New York.

GELLNER, E. (1993): Národy a nacionalismus. Hříbal, Praha.

GREGORY, D., PRED, A. (eds.) (2006): Violent Geographies. Fear, Terror, and Political Violence. Routledge, New York, 390 s.

GREGORY, D., et al. (eds.) (2009): The Dictionary of Human Geography. Jon Wiley and Sons, 5th edition (příslušná obecná hesla).

HUNTINGTON, S.P. (1993): The clash of civilization? Foreign Affairs, vol. 72, No 3, s. 22- 49.

JELEN, L. (2009): Změny etnické struktury v kavkazském regionu od konce 80. let: primární statistický rozbor. Geografie, 114, č. 2, s. 130-144.

KITSCHELT, H. (1994): Social structure and collective preference formation: Opportunities for left party strategy in the 1970s and 1980s. The Transformation of European Social Democracy. Cambridge University Press, 39 s.

KOFROŇ, J. (2012): Space and War, Constants and Change from a Historical Perspective. Geografie, 117, No. 2, s. 234-252.

O´TUATHAIL, G., DALBY, S., ROUTLEDGE, P. (2008): The geopolitics reader. Second edition. Routledge, New York, 302 s.

TAYLOR, P.J., FLINT, C. (2000): Political Geography. World-Economy, Nation-State and Locality. Prentice Hall, Harlow.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK