PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Geografie globalizace a evropské integrace pro PGS - MPGS0102
Anglický název: Geography of Globalization and European Integration for PhD students
Český název: Geografie globalizace a evropské integrace pro PGS
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (31.03.2015)
Globalizační ekonomické procesy, globalizační politické procesy, globalizované kulturní orientace
Historická posloupnost hegemonů celosvětového obchodu, fáze globalizace finančního systému, problematika třetí demokratizační vlny globálního systému
Kulturní posun k postmaterialismu v globálním systému.
Evropská integrace jako součást ekonomické globalizace - měnící se pozice EU v rámci globálního systému
Základní procesy evropské integrace - prohlubování a rozšiřování EU, hlavní fáze evropských integračních procesů od druhé světové války do současnosti
Současné hlavní problémy evropské integrace - demokratický deficit - vícerychlostní charakter evropské integrace - formy euroskepticismu
Základní ekonomicko-geografická typologie ekonomické diferenciace EU
Zahraniční politika EU a vztahy k NATO
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (31.03.2015)

BECK, U., GRANDE, E. (2007): Cosmopolitan Europe. Polity Press, Cambridge.

BOLDWIN, R., WYPLOSZ (2010): The Economics of European Integration. McGraw Hill, Maidenhead.

DINAN, D. (2007): Ever Closer Union. An Introduction to European Integration. Palgrave Macmillan, Basingstoke.

DOSTÁL, P. (2013): Multi-speed European Union: The Schengen Agreement and Perceptions of its Spatiality in Central Europe. In: Mitteilungen der Osterreichisschen Geographischen Gesellschaft, 155, s. 27 - 44.

DOSTÁL, P. (2010a): Risk of a Stalemate in the European Union. A Macro-Geography of Current Public Opinion. Editorial Series Geographica, 5, Czech Geographical Society, Praha.

DOSTÁL, P. (2010b): Multi-speed European Union: Differentiated Integration and Spatial Development in Public Opinion. Česká geografická společnost, Geographica Series, č. 6, 122 s.

DOSTÁL P., HAMPL, M. (2000): Globalization: integration or multi-polarisation? Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 35, 1, s. 5- 20.

GIDDENS, A. (2007): Europe in the Global Age. Polity Press, Cambridge.

HELD, D. at al (2005): Global Transformations. Politics, Economics and Culture. Polity Press, Cambridge.

HIX, S. (2005): The Political System of the European Union. Palgrave, London. 490 s.

HUNTINGTON, S. (1991): The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Oklahoma University Press, Norman.

JÖNSSON, C. at al (2000): Organizing European Space. Sage Publications, London.

MOREVCSIK, A. (1998): The Choice for Europe: Social Purpose and State Power. Cornell University Press, Ithaca.

MORGAN, G. (2005): The Idea of a European Superstate. Public Justification and European Integration. Princeton University Press, Princeton.

MUSIL, J. (1994): Europe between integration and disintegration. Czech Sociological Review, 2, 1, s. 5 - 19.

TAYLOR, P.J. (2003). World city network: a global urban analysis. Routledge, London.

ZIELONKA, J. (2006): Europe as Empire. The Nature of the Enlarged European Union. Oxford University Press, Oxford.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK