PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Historická a kulturní geografie pro PGS - MPGS0096
Anglický název: Historical and Cultural Geography for PhD students
Český název: Historická a kulturní geografie pro PGS
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (31.03.2015)
• Historická geografie: vývoj myšlení v historické geografii - obecná historická geografie a historická geografie Česka - vývoj geografické organizace státu, obecné a specifické vývojové procesy, historickogeografické přístupy v geografii (zdroje, metody, výstupy).
• Kulturní geografie: vývoj myšlení v kulturní geografii - "nová" kulturní geografie - socio-kulturní diferenciace světa a státu a její vývoj - kulturní znaky - kulturní oblasti a regiony, kulturní hranice - multikulturalismus - střet civilizací - regionální identita (vztah k formování regionů a regionálnímu rozvoji) - kulturní politika - dědictví.
• Religiózní geografie: vývoj myšlení v religiózní geografii - diferenciace světa a Česka, světová náboženství (vznik, vývoj, systém atd.) - interakce náboženství-geografie (náboženství a přírodní i socioekonomická sféra) - prostorové modely a teorie v religiózní geografii - dynamické změny v náboženstvích (migrace, etnicita, religiozita) - religiózní krajina - "nová" religiózní geografie.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (31.03.2015)

ANDERSON, K. (2003): Handbook of Cultural Geography, Sage.

ANDERSON, K., DOMOSH, M., PILE, S., THRIFT, N. (eds.) (2003): Handbook of cultural geography. Sage, London.

BAKER, A.R.H. (2003): Geography and History. Bridging and Divide. Cambridge University Press, Cambridge, 279 s.

BURDA, T., JANOUŠEK, Z., CHROMÝ, P. (2014): Historické hranice v prostředí GIS: správní regiony v Česku 1920-2012. Historická geografie, 40, 1, s. 41-72.

BUTLIN, R.A. (1993): Historical Geography. Through the Gates of Space and Time. Arnold, London, 306 s.

CLAVAL, P. (1998): An Introduction to Regional Geography. Blackwell, Oxford, 299 s.

CRANG, M. (1998): Cultural Geography. Routledge, London, 215 s.

DUNCAN, J.S., JOHNSON, N.C., SCHEIN, R.H. (eds.) (2004): A Companion to Cultural Geography. Blackwell Publishing, Oxford, 529 s.

GESLER, W.M., KEARNS, R.A. (2002): Culture/Place/Health. Routledge, London and New York, s. 182.

GRAHAM, B., ed. (1997): In Search of Ireland. A Cultural Geography. Routledge, London and New York, 240 s.

GRAHAM, B., NASH, C., eds. (2000): Modern Historical Geographies. Pearson Education Ltd., Harlow, 279 s.

HAVLÍČEK, T. HUPKOVÁ, M. (2013): Sacred Structures in the Landscape: The Case of Rural Czechia. Scottish Geographical Journal, 129, 2, s. 100-121.

HENKEL, R. et al. (eds.) (1985-1996): Geographia Religionum. Interdisziplinäre Schriftreihe zur Religionsgeographie. Bänder 1-10. Berlin.

HEŘMANOVÁ, E., CHROMÝ, P. a kol. (2009): Kulturní regiony a geografie kultury. 1. vyd., ASPI, a.s. - Wolters Kluwer, Praha, 348 s.

HOWARD, P. (2003): Heritage. Management, Interpretation, Identity. Continuum, London, New York, 278 s.

HUNTINGTON, S. (1996): The clash of civilisation and the remaking of the world order. Simon and Schuster, New York

CHROMÝ, P. (2003): Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů? In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds): Geografie na cestách poznání. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 163-178.

CHROMÝ, P., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2009): Regional identity, contemporary and historical regions and the issue of relict borders - the case of Czechia. In: Heffner, K. (ed.): Historical Regions Divided By the Borders: Cultural Heritage and Multicultural Cities. Regions and Regionalism, 9, 2. Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole, s. 9-19.

JOHNSTON, R.J., GREGORY, D., SMITH, D.M. (eds.) (1994): The Dictionary of Human Geography. 3. vyd., Blackwell, Oxford, 724 s.

KNIPPENBERG, H., ed. (2005): The changing religious landscape of Europe. Het Spinhuis, Amsterdam, 218 s.

KONG, L. (2001): Mapping "new" geographies of religion: politics and poetics in modernity. In: Progress in Human Geography, 25, č. 2, s. 211-233.

KREJČÍ, J. (2002): Postižitelné proudy dějin. Sociologické nakladatelství (SLON), Praha, 563 s.

KUČERA, Z., CHROMÝ, P. (2012): Depopulation, resettlement and landscape changes in the peripheries of the Czech borderland. In: Paniagua, A., Bryant, R., Kizos, T. (eds): The Political Ecology of Depopulation: Inequality, Landscape, and People. Rolde Foundation, CEDDAR, Zaragoza, s. 191-213.

MATLOVIČ, R. (2002): Geografia relígií. Prešov, 375 s.

PARK, CH.C. (1994): Sacred worlds. An Introduction to Geography and Religion. London.

PEACH, C. (2002): Social geography: new religions and ethnoburbs with cultural geography. In: Progress in Human Geography, 26, č. 2, s. 252-260.

RINSCHEDE, G. (1999): Religionsgeographie. In: Das Geographische Seminar. Braunschweig, 272 s.

SEMOTANOVÁ, E., CHROMÝ, P. (2012): Development and current trends of the Czech historical geography. Historická geografie/Historical Geography, 38, 1, s. 9-34.

SHURMER-SMITH, P. (2002): Doing Cultural Geography. SAGE, London, 248 s.

Journal of Historical Geography

Journal of Cultural Geography

Social and Cultural Geography

Annals of the Association of American Geographers (2006), roč. 96, č. 1, část Forum.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK