PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Regionální rozvoj a regionální politika pro PGS - MPGS0090
Anglický název: Regional Development and Policy for PhD students
Český název: Regionální rozvoj a regionální politika pro PGS
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (31.03.2015)
Základní tématické okruhy:
Koncepční dilemata regionální politiky
Široké a úzké pojetí regionální politiky
Principy a význam politiky soudržnosti EU
Současné tendence regionálního vývoje v ČR
Současné tendence regionálního vývoje v Evropě a ve světě
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (31.03.2015)

BLAŽEK, J., CSANK, P. (2005): The West-East gradient and regional development: the case of the Czech Republic, AUC Geographica, XL, str. 89-108. 

BLAŽEK, J., CSANK, P. (2007) Nová fáze regionálního vývoje? Sociologický časopis 43, č. 5, 945-965.

BLAŽEK, J., NETRDOVÁ, P. (2009): Can development axes be identified by socio-economic variables? The case of Czechia. Geografie, roč. 114, č. 3, str. 245-262.

BLAŽEK, J., NETRDOVÁ, P. (2012): Regional unemployment impacts of the global financial crisis on the new member states of the EU in Central and Eastern Europe, European Urban and Regional Studies, 19, č. 1, s. 42-61.

BLAŽEK, J., MACEŠKOVÁ, M. (2010) Regional Analysis of Public Capital Expenditure: To Which Regions is Public Capital Expenditure Channelled - to 'Rich' or to 'Poor' Ones?, Regional Studies, roč. 44, č. 6, str. 679-696.

HAMPL, M. (2009): Globální systém: stav, současné tendence a možné perspektivy distribuce mocenského potenciálu,  Geografie, 114, č. 1, str. 1-20.

HAMPL, M. (2010): Regionální diferenciace společnosti: obecné typy vývojových procesů. Geografie, 110, č. 1, s. 1-20.

CHROMÝ, P., SKÁLA, J. (2010): Kulturněgeografické aspekty rozvoje příraničních periferií: analýza vybraných složek územní identity obyvatelstva Sušicka. Geografie, 115, č. 2, s. 223-246.

JANČÁK, V., CHROMÝ, P., MARADA, M., HAVLÍČEK, T., VONDRÁČKOVÁ, P. (2010): Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka. Geografie, 115, č. 2, s. 207-222.

NOVOTNÝ, J. (2010): Regionální ekonomická konvergence, divergence a další aspekty distribuční dynamiky evropských regionů v období 1992-2006, Politická ekonomie,  č. 2, str. 166-185.

PAVLÍNEK, P., ŽENKA, J. (2011): Upgrading in the automotive industry: firm-level evidence from Central Europe, Journal of Economic Geography, roč. 11, č. 3, s. 559-586.

PERLÍN, R., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2010): Typologie venkovského prostoru Česka. Geografie, 115, č. 2, s. 161-187.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK