PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie regionálního rozvoje pro PGS - MPGS0089
Anglický název: Theory of Regional Development for PhD students
Český název: Teorie regionálního rozvoje pro PGS
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (31.03.2015)
• Příčiny a význam regionálních rozdílů v kontextu jednotlivých škol TRR.
• Hlavní diferenciační a nivelizační procesy regionálního vývoje a možnosti jejich typologie.
• Možnosti klasifikace teorií regionálního rozvoje.
• Hlavní metodologické přístupy v rámci teorií regionálního rozvoje.
• Charakteristika a kritika hlavních skupin teorií regionálního rozvoje a posouzení jejich relevance pro současnost.
• Srovnání vybraných skupin teorií regionálního rozvoje.
• Srovnání různých teorií, považujících za klíčového aktéra regionálního rozvoje stejný subjekt (TNC, MSP apod.).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (31.03.2015)

ASHEIM, B., GERTLER, M.S. (2005): The Geography of Innovation: Regional Innovation Systems, In: Fagerberg, J., Mowery, D. C., Nelson, R (eds): The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford, str. 291-317.

BATHELT, H., MALMBERG, A., MASKELL, P. (2004): Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation. Progress in Human Geography. 2004, roč. 28, č. 1, str. 31-56.

BATHELT, H., SCHULDT, N. (2008): Temporary face-to-face contact and the ecologies of global and virtual buzz, SPACES online, roč. 6, č. 4, 23 str.

BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D: (2011): Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace, Karolinum, Praha, 342 str.

BLAŽEK, J., HAMPL, M. (2009): Types and systems of actors in regional development: their function and regulatory potential, European Spatial Research and Policy, roč. 16, č. 1, str. 75-92.

BOSCHMA, R.A., TER WAL A.L.J. (2007): Knowledge networks and innovative performance in an industrial district: the case of a footwear district in the South of Italy. Industry and Innovation, roč. 14, č. 2, str. 177-199.

CATTANEO, O., GEREFFI, G., STARITZ, C. (2010): Global value chains in a postcrisis world: resilience, consolidation, and shifting end markets, In: Cattaneo, O., Gereffi, G., Staritz, C. (eds) Global value chains in a post-crisis world: A development perspective, The World Bank, Washington, DC, str. 3-20.

COE, N. M., HESS, M., YEUNG, H., DICKEN, P., HENDERSON, J. (2004): "Globalizing" regional development: a global production network perspective, Transactions of The Institute of British Geographers, 29, str. 469-484.

COE, N. M., DICKEN, P., HESS, M. (2008a): Introduction: global production network - debates and challenges, Journal of Economic Geography, roč. 8, č. 2, str. 267-269.

COE, N. M., DICKEN, P., HESS, M. (2008b): Global production networks: realizing the potential, Journal of Economic Geography, roč. 8, č. 2, str. 271-295.

COOKE, P. (1992): Regional innovation systems: competitive regulation in the new Europe, Geoforum, 23, str. 365-382.

COOKE, P. (2005): Regionally asymmetric knowledge capabilities and open innovation: Exploring ‘Globalisation 2’ - A new model of industry organization. Research Policy, roč. 34, č. 8, str. 1128-1149.

COOKE, P., ASHEIM, B. a kol. (2006): Constructing Regional Advantage, závěrečná zpráva expertního panelu, DG RESEARCH, Brusel, 104 str.

DICKEN, P., KELLY, P., OLDS, K., YEUNG, H. (2001): Chains and networks, territories and scales: towards a relational framework for analysing global economy, Global Networks 1, str. 89-112.

ETZKOWITZ, H., LEYDESDORFF, L. (2000) The Dynamics of Innovation: From National Systems and ’Mode 2’ to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Research Policy, 29, 109-123.

GEREFFI, G., HUMPHREY, J., STURGEON, T. (2005): The governance of global value chains, Review of International Political Economy, roč. 12, č. 1, str. 78-104.

HAMPL, M. (2010): Regionální diferenciace společnosti: obecné typy vývojových procesů.
Geografie, 110, č. 1, s. 1-20.

HAMPL, M., BLAŽEK, J., ŽÍŽALOVÁ, P. (2008): Faktory - mechanizmy- procesy v regionálním vývoji: aplikace konceptu kritického realizmu, Ekonomický časopis, 56.7, str. 696-711.

PAVLÍNEK, P., ŽENKA, J. (2011): Upgrading in the automotive industry: firm-level evidence from Central Europe, Journal of Economic Geography, roč. 11, č. 3, s. 559-586.

SAYER, A. (1992): A Method in Social Science: A Realist Approach, Routledge, 2. vyd., 1992a, London, 313 str.

SAYER, A. (1995): Liberalism, marxism and urban and regional studies, International Journal of Urban and Regional Research, roč. 19, č. 1, str. 79-95.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK