PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Meteorologické příčiny vzniku významných srážek v Evropě - MPGS0061
Anglický název: chybí
Český název: Meteorologické příčiny vzniku významných srážek v Evropě
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
Anotace -
Na základě studia literatury a konzultací s vyučujícím si student osvojí poznatky o rozdělení a příčinách silných srážek v Evropě. Náplň předmětu může být modifikována s ohledem na téma doktorského projektu studenta.
Poslední úprava: Müller Miloslav, RNDr., Ph.D. (26.10.2019)
Literatura -

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Elleder, L., Kakos, V., Kotyza, O., Květoň, V., Macková, J., Müller, M., Štekl, J., Tolasz, R., Valášek, H., 2005: Historické a současné povodně v České republice. Masarykova univerzita a ČHMÚ, Brno a Praha, 370 s.

vybrané články v odborných časopisech

Poslední úprava: Müller Miloslav, RNDr., Ph.D. (29.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Poslední úprava: Müller Miloslav, RNDr., Ph.D. (29.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK