Geografické kolokvium - MPGS0018
Anglický název: Geographical colloquium
Český název: Geografické kolokvium
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (04.02.2019)
Předmět cílí na metodologické ukotvení disertační práce v rámci fyzické geografie. Studenti připravují metodiku disertační práce a představují její dílčí výstupy, a to vždy ve vazbě na základní teoretický aparát fyzické geografie. V rámci předmětu se studenti seznamují s novou literaturou týkající se fyzické geografie jako celku i dílčích disciplín, které jsou blízké disertační práci (geomorfologie, hydrologie, meteorologie a klimatologie, pedologie, krajinná ekologie a bigeografie). Studenti se aktivně účastní seminárních vystoupení.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (04.02.2019)

Clifford N. et al. 2008. Key Concepts in Geography. SAGE, 480 s.

Hugget R. 2010. Physical Geography: The key concepts. Routledge, 332 s.

Progress in Physical Geography (časopis, SAGE)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (04.02.2019)

1) Účast na katederním semináři

2) Prezentace metodiky disertační práce zasazené do kontextu rozvoje vědní disciplíny fyzické geografie

3) Prezentace průběžných výsledků disertační práce

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (19.02.2019)

V každém akademickém roce:

Referáty doktorských studentů ve druhém ročníku (2-4 semináře)

Referáty studentů 1. ročníku (1-2 semináře)

Referáty externích a interních řečníků (8-12 seminářů)

Přednáška a interaktivní diskuse o vědeckém psaní - 2 semináře