PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář k DP II - MO550S11B
Anglický název: Seminary to Diploma thesis I
Český název: Seminář k DP II
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
RNDr. Petra Horká, Ph.D.
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D.
prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)
Stěžejním úkolem semináře je prezentace výsledků DP před obhajobou s cílem poskytnou studentům kritickou zpětnou vazbu mimo tým studentova školitele. Přínosem je i samotné vystoupení studenta před menším publikem, díky kterému si vyzkouší veřejnou artikulaci svých tezí a reakce na kritické připomínky.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D. (17.12.2020)

Po zápisu do předmětu se nezapomeňte zapsat na paraleku podle tématu vaší diplomové práce, tak abyste dostávali informace o seminářích, plněných úkolech a termínech.

Jsou připraveny dvě paralelky: 

1. pro témata diplomových prací z ekologie, půdy a ekologicky zaměřené témata vodní (vedoucí paralelky doc. Reif, další vyučující: dr. Horká, prof. Frouz, dr. Jandová)

2. pro témata diplomových prací z ovzduší, ekotoxikologie, úpravy vody a odpadů (vedoucí paralelky dr. Innemanová, další vyučující: prof. Cajthaml, dr. Hovorka, dr. Tátosová)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK