PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář k DP II - MO550S11A
Anglický název: Seminary to Diploma thesis I
Český název: Seminář k DP II
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
RNDr. Petra Horká, Ph.D.
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)
Stěžejní náplní semináře je příprava na textu rešerše tématu DP každého studenta. Během semestru student představuje průběžné verze, které kromě pedagoga, si hodnotí studenti navzájem. Učí se tak schopnostem psát i porozumět cizímu psanému textu a vyhnout se tak nesrozumitelnosti vlastního psaného díla. Na konci semestru odevzdá kompletní hotovou rešerši.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (02.09.2019)

Po zápisu do předmětu se nezapomeňte zapsat na paraleku podle tématu vaší diplomové práce, tak abyste dostávali informace o seminářích, plněných úkolech a termínech.

Jsou připraveny dvě paralelky: 

1. pro témata diplomových prací z ekologie, půdy a ekologicky zaměřené témata vodní (vedoucí paralelky doc. Reif, další vyučující: dr. Horká, prof. Frouz)

2. pro témata diplomových prací z ovzduší, ekotoxikologie, úpravy vody a odpadů (vedoucí paralelky dr. Innemanová, další vyučující: prof. Cajthaml, dr. Hovorka, dr. Tátosová)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK