PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář k DP I - MO550S10A
Anglický název: Seminary to Diploma thesis I
Český název: Seminář k DP I
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
RNDr. Petra Horká, Ph.D.
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)
Tento seminář má za cíl naučit zásadám práce s literaturou, jejímu vyhledávání, kritickému čtení, rozboru a zpracování - každý student zpracovává odborný článek tématem blízký zadání jeho DP. Dalším úkolem je návrh strukturovaného obsahu DP - navrhnout základní kapitoly rešerše tématu, kterému se student bude věnovat ve své DP. Tento úkol vyžaduje intenzivní komunikaci se školitelem, který uvede co nejlépe studenta do dané problematiky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK