PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Limnologické metody - MO550P86
Anglický název: Limnological methods
Český název: Limnologické metody
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Přednáška proběhne blokově společně se cvičením na konci semestru
Garant: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Korekvizity : MO550P92
Je korekvizitou pro: MO550P92
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (29.03.2011)
Přednáška navazuje na přednášku "Limnologie" a je zaměřena na metody používané v tomto oboru. Jedná se o měření morfometrických a hydrologických parametrů nádrží, odběrové metody a zařízení pro odběr baktérií, fytoplanktonu, zooplanktonu a bentosu, a dále o chemické metody (stanovení rozpuštěných plynů, hlavních iontů, rozpuštěných organických látek a některých kovů). Přednášky probíhájí blokově společně s praktikem - viz. Limnologické metody - praktikum.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (29.03.2011)

1) Příručka, dostupná na adrese: http://www.blatna.cuni.cz/prirucka.pdf

2) Hrbáček, J et al. (1972): Limnologické metody. učební texty PřF UK Praha, 208 pp.

3) Wetzel, R.G., Likens, G.E. (2000): Limnological analysis. Springer-Verlag, New York, 429 pp

4) Downing, J.A. and F.H. Rigler (eds.). 1984. A Manual on Methods for the Assessment of Secondary Productivity in Fresh

Waters. Blackwell Scientific Publications, Oxford, England.

5) Mackereth, F.J.H., J. Heron and J.F. Talling. 1978. Water analysis: some revised methods for limnologists. FBA Scientific

publication no. 36. 120 pp.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Evžen Stuchlík, CSc. (17.11.2011)

Zkouška v rozsahu přednášené látky a procvičených metod a s využitím doporučené leteratury bude provedena písemnou formou (3 otázky, 20 min.)

Sylabus
Poslední úprava: LMATEJIC (28.03.2007)

1. Morfometrie nádrží a povodí, pozemní mapování DPZ a GIS.

2. Meteorologické a hydrologické parametry, výpočet doby zdržení a vodní bilance.

3. Odběrová zařízení a metody pro odběr vzorků vody, příprava a mytí odběrových nádob a laboratorních pomůcek, příprava ultračisté vody.

4. Metody stanovení rozpuštěných plynů, hlavních iontů (H+, Ca++, Mg++, Na+, K+, NH4+, F-, Cl-, NO2-, NO3-, SO4--, HCO3-), rozpuštěných organických látek (TON, DOC) a některých kovů (Al) ve vodách.

5. Odběrová zařízení, metody odběru vzorků, a mikroskopické a fyzikální a chemické metody stanovení počtu a biomasy baktérií, fytoplanktonu, zooplanktonu a bentosu tekoucích a stojatých vod.

1) Příručka, dostupná na adrese: http://www.blatna.cuni.cz/prirucka.pdf

2) Hrbáček, J et al. (1972): Limnologické metody. učební texty PřF UK Praha, 208 pp.

3) Wetzel, R.G., Likens, G.E. (2000): Limnological analysis. Springer-Verlag, New York, 429 pp

4) Downing, J.A. and F.H. Rigler (eds.). 1984. A Manual on Methods for the Assessment of Secondary Productivity in Fresh Waters. Blackwell Scientific Publications, Oxford, England.

5) Mackereth, F.J.H., J. Heron and J.F. Talling. 1978. Water analysis: some revised methods for limnologists. FBA Scientific publication no. 36. 120 pp.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK