PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Environmental Informatics - MO550P83E
Anglický název: Environmental Informatics
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Další informace: http://matejicek.natur.cuni.cz/Default.aspx
Garant: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Vyučující: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)
Přednáška je zaměřena na pokročilé metody počítačové zpracování prostorově vázaných informací s využitím GIS, DPZ,
GPS, statistických programů a modelovacích nástrojů pro řešení dynamických modelů látkových a energetických toků. Pro
studenty přírodovědných oborů představuje základní předmět, na který navazují další tematicky zaměřené výběrové
přednášky, cvičení a semináře. Prezentace jednotlivých přístupů k zpracování dat vychází z metodických materiálů ESRI
(Environmental Systems Research Institute) a odborné zahraniční literatury. Přednáška je vedena formou prezentace
jednotlivých metod s počítačovými demonstracemi vybraných úloh, které jsou dále zpracovávány studenty v rámci cvičení.
Přednáška i cvičení jsou také k dispozici v systému MOODLE pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím
online kurzů dostupných na WWW (přednáška i cvičení jsou nabízeny v češtině nebo v angličtině).

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

ArcGIS Pro/ArcGIS 10: Using ArcCatalog, Using ArcMap, Using ArcGIS Spatial Analyst, Geoprocessing in ArcGIS, Using ArcGIS 3D Analyst, Using ArcGIS Geostatistical Analyst, ArcGIS Network Analyst Tutorial, Using ArcScan for ArcGIS, Using Maplex for ArcGIS, Using ArcReader, Using ArcGIS Publisher.
Crosier, S., Booth, B., Dalton, K., Mitchell, A., Clark, K. ArcGIS 9. Starting with ArcGIS. ESRI, Redlands, 2004.
Mitchell, A. The ESRI Guide to GIS Analysis. ESRI, Redlands, 1999.
Zeiler, M. Modeling Our World. The ESRI Guide to Geodatabase Design. ESRI, Redlands, 1999.
Goodchild, M. GIS and Environmental Modeling: Progress and Research Issues. John Wiley&Sons, New York, 1996.
Aronoff, S. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI, Redlands, 2005.
Cooke, D. Fun with GPS. ESRI, Redlands, 2005.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

1. Vypracování a odevzdání semestrální práce na zadané téma.
2. Odevzdání výsledků úloh podle pokynů na cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

1.Informační zdroje o životním prostředí: Úvod

2.Geografický informační systém (GIS): Shapefile

3.Geografický informační systém (GIS) : Geodatabáze

4.Geografický informační systém (GIS): Data a metody- 3D analýza

5.Geografický informační systém (GIS): Data a metody- rastrová analýza

6. Vybrané metody průzkumové analýzy dat (EDA) a geostatistiky (ESDA, prostorové interpolace)

7.Základní metody síťové analýzy a úvod do (geo)databází a jejich využití

8.Dálkový průzkum Země (DPZ): Úvod

9. GPS-základy a využití

10. Příprava projektu pro terénní cvičení

11.Zpracování dat z terénního cvičení

12. Dálkový průzkum Země (DPZ): Klasifikace

13.Prezentace dat o životním prostředí, využití IMS serverů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK