PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aplikace DPZ - MO550P78
Anglický název: Applied Remote Sensing
Český název: Aplikace DPZ
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [dny/semestr]
Počet míst: 5
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1694
Garant: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Vyučující: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)
Výběrová přednáška je zaměřena na využití dálkového průzkumu Země v oblasti životního prostředí v širším kontextu
přírodních věd. Přednáška zahrnuje kapitoly týkající se vývoje a historických souvislostí, datových struktur, základních
metod pro zpracování satelitních snímků, leteckých snímků a dat pořízených laserovým skenováním. Dále jsou zařazeny
okruhy zaměřené na využití metod dálkového průzkumu při odhadu znečištění ovzduší v městském prostředí. Prezentace
jednotlivých přístupů ke zpracování dat vychází z metodických materiálů Leica Geosystems, ENVI, Definiens, ESRI
(Environmental Systems Research Institute) a odborné zahraniční literatury. Pro zvládnutí cvičení je požadována základní
znalost anglického jazyka. Přednáška je také k dispozici v systému MOODLE.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

Burrough, P.A., McDonnell, R.A., 1998. Principles of Geographical Information Systems. Oxford University Press, Oxford.
Goodchild, M.F., 1996. GIS and Environmental Modeling: Progress and Research Issues. GIS World.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

1. Vypracování a odevzdání semestrální práce na zadané téma.
2. Odevzdání výsledků úloh podle pokynů na cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

Zpracování dat dle pokynů vyučujícího a instrukcí v systému MOODLE.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK