PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aplikace GIS - MO550P77
Anglický název: Applied GIS
Český název: Aplikace GIS
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [dny/semestr]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1686
Garant: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Vyučující: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)
Výběrová přednáška je zaměřena na geografické informační systémy (GIS) a jejich využití při řešení otázek životního prostředí v širším rámci přírodních věd. Přednáška zahrnuje kapitoly týkající se vývoje a historických souvislostí správy prostorových dat, metod analýzy prostorových dat, datových konverzí, digitalizace mapových podkladů, tvorby výstupních sestav a vizualizace. Dále jsou zařazeny okruhy zaměřené na zpracování dat získaných z GPS, DPZ a CAD. Pro studenty přírodovědných oborů představuje nadstavbový kurs, na který mohou navazovat další tematicky zaměřené výběrové přednášky, cvičení a semináře. I když prezentace vybraných úloh nevyžaduje hlubší znalosti GIS, základní zkušenosti jsou vítány nikoliv však vyžadovány. Prezentace jednotlivých přístupů ke zpracování dat vychází z metodických materiálů ESRI (Environmental Systems Research Institute) a odborné zahraniční literatury. Předmět je také k dispozici v systému MOODLE.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

Albrecht, J. (2007). Key Concepts and Techniques in GIS. London: SAGE Publications.

Armstrong, L. (2015). Mapping and Modeling Weather and Climate with GIS. Redlands: ESRI.

Bateman, I.J., Lovett, A.A. and Brainard J.S. (2003). Applied Environmental Economics : A GIS Approach to Cost-Benefit Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Dixon, B., Uddameri, V. and Ray, C. (2016). GIS and Geocomputation for Water Resource Science and Engineering. USA: American Geophysical Union.

Dorman, M. (2014). Learning R for Geospatial Analysis. Birmingham: Packt Publishing.

Graser, A. (2014). Learning QGIS. Birmingham: Packt Publishing.

Kennedy, M.D. and Goodchild, J. (2013). Introducing Geographic Information Systems with ArcGIS: A Workbook Approach to Learning GIS. New Jersey: Wiley.

Mather, P. and Koch, M. (2010). Computer Processing of Remotely-Sensed Images : An Introduction. New Jersey: Wiley.

Mitchell, A. (2012). Esri Guide to GIS Analysis, Volume 3 : Modeling Suitability, Movement, and Interaction. Redlands: ESRI.

Okabe, A. and Sugihara, K. (2012). Spatial Analysis along Networks : Statistical and Computational Methods. New Jersey: Wiley.

Pistocchi, A. (2014). GIS Based Chemical Fate Modeling : Principles and Applications. New Jersey: Wiley.

Tomlinson, R. (2013) Thinking About GIS : Geographic Information System Planning for Managers. Redlands: ESRI.

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

1. Vypracování vybraných úloh podle pokynů na cvičení.

2. Zameškané cvičení lze nahradit odevzdáním semestrální práce podle pokynů vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

Úvod: základní principy a historie.

Datové struktury: rastrové, vektorové, TIN, porovnání datových struktur, získávání dat.

Topologie: Úvod do datové struktury Geodatabase.

Správa dat: Úvod do RDBMS a SQL.

Analýza I: předzpracování a postprocessing, správa prostorových dat.

Analýza II: převod dat, prostorová analýza a modelování.

Správa vstupních dat: digitalizace a funkce snímání.

Správa výstupních dat: zobrazení a vizualizace.

Počítačový design-CAD: struktura dat, analýza, rozšíření, projekty.

Globální polohovací systémy-GPS: Úvod.

Dálkový průzkum Země: Úvod.

Praktické ukázky: projekty a studie.

Aplikace: ekologie, environmentální studie, vybrané příklady přírodní vědy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK