PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Management chráněných území - MO550P53
Anglický název: Adaptive management planning
Český název: Management chráněných území
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (10.05.2012)
Studenti jsou seznámeni s metodickými přístupy při vytváření velkoplošná i maloplošná chráněná území. Důraz je
kladen na moderní přístupy zohledňující aktuální vědecké poznatky, ekosystémový přístup, jasné definování
klíčových předmětů ochrany v jednotlivých CHÚ, volbu efektivních managementových opatření, vyhodnocování
realizovaného managementu, etc. Součástí kurzu je také seznámení s procesem přípravy a schvalování plánů
péče plánů.
Zvláštní pozornost je věnována metodě „adaptive management planning“, která předpokládá, že vhodným
způsobem péče o CHÚ je management (tj. způsoby péče i vedení správy) průběžně se adaptující na nové
poznatky a podmínky („learning by doing“).
V rámci semináře studenti při skupinové práci vytvářejí plán péče o vybrané ZVCHÚ a vyzkouší také proces
projednání a schvalování plánu péče.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (10.05.2012)

Hockings, M., Stolton, S. a Dundley N. 2000. Evaluating Effectivness: A Framework for Assessing the Manegement of Protected Areas. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

Petříček, V. a kol. 1999: Péče o chráněná území I. Nelesní společenstva. AOPK Praha.

Míchal, I. a kol. 1999: Péče o chráněná území II. Lesní společenstva. AOPK Praha.

Williams, B. K., R. C. Szaro, and C. D. Shapiro. 2009. Adaptive Management: The U.S. Department of the Interior Technical Guide. Adaptive Management Working Group, U.S. Department of the Interior, Washington, DC.

Wilhere, G.F. 2002. Adaptive management in habitat conservation plans. Conservation Biology 16:20-29.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK