PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Globální oteplování a poškozování ozonosféry - MO550P50
Anglický název: Global warming and depletion of the ozonosphere
Český název: Globální oteplování a poškozování ozonosféry
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Rudolf Přibil, CSc.
Vyučující: RNDr. Rudolf Přibil, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)
Přednáška se skládá ze dvou veteších celku vyjádřených v názvu přednášky a z kratšího zobecňujícího epilogu opírajícího se o termodynamický (entropický) pohled na přírodní a antropogenní procesy. Cílem přednášky je podat pokud možno exaktní pohled na oba globální děje, opírající se o nezpochybnitelné fyzikální a chemické zákonitosti. Menší důraz bude kladen na prezentaci socioekonomických úvah souvisejících s dopady obou jevu mající začasto subjektivní a spekulativní charakter.

Část je věnována globálnímu oteplování bude obsahovat zejména tato témata: energetická bilance planety; interakce záření a atmosféry, přirozený a antropogenní skleníkový jev; charakteristika skleníkových plynu; dynamika oteplování a zpětnovazebné efekty, matematické modelování a možnosti jeho verifikace; dopady oteplování; nápravná opatření a alternativní zdroje energie; mezinárodní dohody a scénáře budoucího vývoje.

Otázka poškozování ozonosféry bude pojednána v následujících kapitolách: charakteristika a spektrum slunečního záření; filtrační efekt atmosféry; fotochemické děje ve stratosféře a mechanizmy vzniku a destrukce ozónu, charakteristika látek poškozujících ozonosféru; vznik ozonových der; měření a dynamika koncentrace ozónu v atmosféře; vlivy na biosféru a lidské zdraví; historie problému a přijatá opatření a legislativní normy.
Literatura
Poslední úprava: SRBA (19.08.2002)

Literatura:

J. Houghton: Globální oteplování; Academia, Praha

E. Lipert (editor): Ozónová vrstva zeme; Academia, Praha

Sylabus -
Poslední úprava: Marek Hovorka (26.04.2002)

Prednáška se skládá ze dvou vetších celku vyjádrených v názvu prednášky a z kratšího zobecnujícího epilogu opírajícího se o termodynamický (entropický) pohled na prírodní a antropogenní procesy. Cílem prednášky je podat pokud možno exaktní pohled na oba globální deje, opírající se o nezpochybnitelné fyzikální a chemické zákonitosti. Menší duraz bude kladen na prezentaci socioekonomických úvah souvisejících s dopady obou jevu mající zacasto subjektivní a spekulativní charakter.

Cást venována globálnímu oteplování bude obsahovat zejména tato témata: energetická bilance planety; interakce zárení a atmosféry, prirozený a antropogenní skleníkový jev; charakteristika skleníkových plynu; dynamika oteplování a zpetnovazebné efekty, matematické modelování a možnosti jeho verifikace; dopady oteplování; nápravná opatrení a alternativní zdroje energie; mezinárodní dohody a scénáre budoucího vývoje.

Otázka poškozování ozonosféry bude pojednána v následujících kapitolách: charakteristika a spektrum slunecního zárení; filtracní efekt atmosféry; fotochemické deje ve stratosfére a mechanizmy vzniku a destrukce ozónu, charakteristika látek poškozujících ozonosféru; vznik ozonových der; merení a dynamika koncentrace ozónu v atmosfére; vlivy na biosféru a lidské zdraví; historie problému a prijatá opatrení a legislativní normy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK