PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ekologie a management lesů střední Evropy - MO550P41
Anglický název: Ecology and management of Central Europe forests
Český název: Ekologie a management lesů střední Evropy
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jan Hofmeister, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.10.2019)
Lesy představují důležitý zdroj dřeva, ale mají zároveň velký význam z hlediska druhové rozmanitosti. Jde tyto
funkce skloubit?
Jaká je přirozená dynamika horských lesů a co z toho plyne pro ochranu přírody a management lesa?
Disturbance nebo kalamita? Rozdílný pohled na jednu událost.
Co je to nízký les? Začneme opět v nížinných pařezit a proč?
Jaký efekt mají a budou mít globální změny na naše lesy?
Literatura - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)

Arne Pommerening, Pavel Grabarnik: Individual-based Methods in Forest Ecology and Management.  Springer International Publishing, 2019, 411pgs. ISBN 3030245276, 9783030245276
Arnold G. van der Valk: Forest ecology. Springer, 2009, 363 pgs. ISBN: 9048127947

Arcicles in the Journal Forest Ecology and Management, Elsevier

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.10.2019)

1. Dynamika přirozených lesů. Režim disturbancí.

2. Historie a současnost lesnického hospodaření.

3. Základy lesnictví - lesnická typologie, hospodářská úprava lesa.

4. Základy lesnictví - pěstování lesů, ochrana lesů, lesnická politika.

5. Management lesa a biodiverzita.

6. Globální změna a lesy

 

Součástí kurzu budou nejen přednášky, ale také semináře zaměřené na rozbor praktických aspektů managementu lesů. Zároveň proběhne terénní cvičení na některou z vybraných lokalit (CHKO Křivoklátsko, CHKO Český kras, NP Šumava).

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK