Globální koncepce ochrany ŽP - MO550P34
Anglický název: Environment from a global perspective
Český název: Globální koncepce ochrany ŽP
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.
Neslučitelnost : MC260P71
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (05.06.2014)
Kurz obsahuje základní vědecké a politické koncepce ochrany životního prostředí, přírody a přírodních zdrojů v
globálním měřítku. Přednášky jsou koncipovány v historické perspektivě. Základním koncepčním rámcem je
představa udržitelného rozvoje.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (05.06.2014)

Mileniové hodnocení ekosystémů: Ekosystémy a lidský blahobyt. Centrum pro otázky životního prostředí, 2005, 138 s.

Moldan, B.: Podmaněná planeta, Karolinum, 2009, 418s.

UN Secretary General High-Level Panel on Global Sustainability: Resilient People, Resilient Planet. UN New York, 2012, 107 s.

Rockström J., et al.: Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. Ecology and Society, Vol. 14, No 2, Art. 32, 2009

Stefen W., et al: Global change and the Earth Systém: A Planet Under Pressure, 2004

Carson, R: Silent Spring. Penguin Books, Harmondsworth, 1962

Meadows, D.H. et al.: Překročení mezí, 1995,Argo, 319 s.

Světová komise pro životní prostředí a rozvoj: Naše společná budoucnost, 1991, Academia, 297 s.

TEEB: The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic Foundations. Earthscan2010, 192 s.

UNEP: Geo 5, UNEP, 2012, 528 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (20.01.2012)

Zkouška formou testu v rozsahu přednášené látky.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (09.01.2018)

1. Antropocén

Paleolit –neolit – industriální epocha – současný vývoj – klíčová 60. léta minulého století. – Rachel Carsonová „Mlčící jaro“ – věda, občanská společnost, politikové – Stockholmská konference 1972 jako mezník.

 

2. Udržitelný rozvoj

Vývoj od Stockholmu až po Rio+20 (2012) a globální cíle udržitelného rozvoje (SDGs) – úloha OSN – deklarace – principy.

 

3.  Environmentální chování a politika

Lidské jednání, veřejná správa – zákony- účast veřejnosti – nástroje environmentální politiky - Aarhuská úmluva – společenské normy.

 

4. Východiska a postoje

Lidské hodnoty – filosofická východiska – hlubinná ekologie – teorie Gaia – ekomodernizmus – Laudato Si.

 

5. Environmentální věda

SCEP 1971 – biosféra – Miléniové hodnocení ekosystémů, planetární meze – indikátory – věda a politika (IPCC).

 

6. Přírodní služby a planetární meze

Ekosystémové služby, zátěž prostředí, kritické zátěže.

 

7. Ochrana přírody

„Klasická“ ochrana – biodiverzita – cíle z Aiči – „Half Earth“ E.O.Wilsona – „novel ecosystems“.

 

8. Klíčové přírodní zdroje

Voda, potraviny, energie.

 

9. Ochrana klimatu

Zemské klima, Rámcová úmluva, Pařížská dohoda.

 

10. Ekonomie životního prostředí

Obecný pohled – „decoupling“ – ekonomické hodnocení – TEEB – přírodní kapitál.

 

11.  Zelená ekonomika

„Mikroekonomický“ pohled – podniky – win/win – technické normy – dobrovolné nástroje greenwashing.

 

12.  Globální vládnutí

Globální veřejné statky – OSN – MEAs – Vestfálský systém.

 

13.  Výzvy a rizika

Současný a budoucí vývoj – hlavní rizika – klima – energie – potraviny –voda – biodiverzita – předpokládaný politický a ekonomický vývoj. 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (05.06.2014)

Absolvování kurzu Úvod do studia životního prostředí