PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy chemie atmosféry - MO550P14
Anglický název: Principles of atmospheric chemistry
Český název: Základy chemie atmosféry
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. (21.03.2019)
Přednáška pojednává atmosféru jako chemický reaktor, jehož fyzikálně chemické vlastnosti určují průběh homogenních a heterogenních reakcí, hodnotí zdroj energie nutný pro jejich průběh, poskytuje shrnutí základních poznatků homogenní a heterogenní chemie plynné fáze. Na přednášce je ukázán postup výpočtů příkladů vhodných pro pochopení chemismu znečištění atmosféry, obdobné příklady jsou uloženy za domácí úkol a posléze diskutovány na cvičení.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. (21.03.2019)

Braniš M., Hůnová I., edit., Atmosféra a klima, aktuální otázky ochrany ovzduš, Karolinum, ISBN 978-80-246-1598-1

Finlayson –Pitts,  Chemistry of the Upper and Lower Atmosphere, Academic Press , ISBN-10:0-12-257060-5

Seinfeld & Pandis, Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Global Change, Wiley, ISBN 0-471-17816-0

Jacob, D.J., Introduction to Atmospheric Chemistry, Princeton internet: http://acmg.seas.harvard.edu/people/faculty/djj/book/index.html

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. (21.03.2019)

Zápočet je udělen za vypracování úloh zadaných na přednášce a průbežně odevzdávaných na následujícíh přednáškách. Během cvičení před přednáškou se disktutuje řešení úloh zadaných na předcházející přednášce. Počet úloh a způsob a termín jejich odevzdání jsou uvedeny v sylabu aktualizovaném pro daný školní rok.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. (21.03.2019)

Atmosféra jako chemický reaktor, fyzikálně-chemická charakteristika, parametry a důsledky pro průběh chemických reakcí, vertikální distribuce tlaku, teploty, chemické složení atmosféry, koncentrace složek atmosféry, členění atmosféry

Příkon energie do atmosféry, přímé sluneční záření a jeho distribuce v atmosféře, insolace, základy termochemie.

Základy spektroskopie a fotochemie, Frank-Condonův princip, excitace/relaxace molekul.

Fotolýza v atmosféře, elevační úhel Slunce, aktinický tok, kvantový výtěžek, účinný absorpční průřez

Základy teorie kinetiky reakcí v plynném stavu, srážková teorie reakčních rychlostí, rychlostní konstanta, molekularita reakce

Distribuce infračerveného záření v atmosféře, skleníkový jev

Reakce kyslíku ve stratosféře, Chapmanův mechanismus a ozon, reakce ovlivňující koncentraci stratosférického ozonu

OH radikál v troposféře a jeho reakce

Troposférický ozon

Kyselá depozice, vznik a reakce anorganických a organických kyselin v troposféře, heterogenní reakce v troposféře

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK