PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Forenzní metody a objasňování environmentální kriminality v praxi - MO550P132
Anglický název: Forensic methods and environmental crime investigation in practice
Český název: Forenzní metody a objasňování environmentální kriminality v praxi
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [dny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavla Říhová
Vyučující: RNDr. Dominika Formanová, Ph.D.
Mgr. Pavla Říhová
RNDr. Jakub Trubač, Ph.D.
Anotace
Přednáška seznamuje posluchače s problematikou forenzního dokazování při objasňování environmentální
kriminality především tzv. wildlife crime. Je určena posluchačům se zájmem o aplikaci vědy v praxi ochrany přírody.
Úvodní část je zaměřena na základní principy forenzního dokazování a jeho pozici ve vyšetřovacím procesu.
Popisuje, jak vyšetřování obvykle probíhá, kdo ho provádí a k čemu jsou forenzní metody zapotřebí. Věnuje se
postupům při ohledání místa činu, odebírání vzorků a dokumentaci, zabývá se i udržením tzv. důkazního řetězce.
Další bloky se detailněji zaměřují na v praxi nejčastěji využívané forenzní metody a jejich specifika – morfologii,
patologii, genetiku, parazitologii, forenzní entomologii, stabilní izotopy, radiouhlíkové datování, chemické analýzy,
různé typy spektrometrie ad. Je popsáno, jak se odlišuje použití v praxi od vědeckých postupů, zahrnuty jsou i
ukázky dokazování v reálných kauzách.
Studenti se rovněž seznámí se zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech č. 254/2019
Sb., s tím, jaké jsou náležitosti znaleckého posudku či odborného vyjádření, kdo je může zpracovat, jak svědčit
před soudem atd. Součástí přednášky jsou i informace o pracovištích, jež se forenzními metodami v oblasti
wildlife zabývají (na národní i mezinárodní úrovni), mezinárodní standardy a doplňující přednášky odborníků na
jednotlivé metody.

Součástí kurzu je cvičení s praktickou demonstrací fiktivního forenzního ohledání, přípravy posudku a exkurzí na
odborné pracoviště.
Poslední úprava: Říhová Pavla, Mgr. (10.01.2024)
Literatura

Wildlife crime: A guide to the use of forensic and specialist techniques in the investigation of wildlife crime, 2014 (https://www.gov.uk/government/publications/wildlife-crime-forensic-and-specialist-techniques)

ERZINÇLIOGLU Zakaria. Forenzní metody vyšetřování. FortunaLibri, 2008. ISBN: 978-80-7321-433-3
COOPER, John E., Margaret E. COOPER. Wildlife Forensic Investigation - Principles and Practice. CRC Press, 2020. ISBN-13: 978-1-4398-1374-6
HUFFMAN, Jane E., John E. WALLACE. Wildlife Forensics: Methods and Applications. Willey-Blackwell, 2012. ISBN-13: 978-0470662595

Poslední úprava: Říhová Pavla, Mgr. (10.01.2024)
Požadavky ke zkoušce

- min. 75% účast na přednáškách 
- zápočet - účast na exkurzi/cvičení, vypracování samostatného úkolu dle zadání vyučujícího
- splnění písemné zkoušky

Poslední úprava: Říhová Pavla, Mgr. (10.01.2024)
Sylabus

1. Definice forenzní vědy, její historie a základní principy
2. Postupy při vyšetřování wildlife crime
3. Ohledání místa činu, odběry vzorků, dokumentace, důkazní řetězec
4. Morfologie a její použití ve forenzní praxi (determinace druhu, popis stavu těla, zpracování)
5. Veterinární patologie (určení příčiny smrti, poškození a stav těla, nemoci, důkazy o týrání ad.)
6. Forenzní genetika (determinace druhu, určení populace, určení identity jedince)
7. Forenzní parazitologie (určení geografického původu), forenzní entomologie (stanovení doby smrti)
8. Analýza stabilních izotopů (stanovení geografického původu)
9. Radiouhlíkové datování (určení stáří)
10. Chemické analýzy (determinace druhu, stanovení příčiny smrti - toxikologie)
11. Zákon o znalcích, znalecký posudek a odborné vyjádření, svědectví před soudem
12. Forenzní wildlife pracoviště a odborníci, standardy na hodnocení kvality.

Poslední úprava: Říhová Pavla, Mgr. (10.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK