PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Limnology - MO550P126E
Anglický název: Limnology
Český název: Limnologie
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Neslučitelnost : MO550P89
N//Je neslučitelnost pro: MO550P89
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (23.05.2018)
Limnology is the study of inland lakes, rivers, and wetlands; this lecture covers basic knowledge in limnology.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (23.05.2018)

Jacob Kalff, 2002. Limnology: Inland Water Ecosystems. Prentice Hall, 592 pp.

Robert G. Wetzel, 2001. Limnology: Lake and River Ecosystems. Gulf Professional Publishing, 1006 pp.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (23.05.2018)

Ustni zkouska.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (23.05.2018)

1.      Water cycle in the biosphere and distribution of water on the planet Earth
Hydrological cycle; elementary physical and chemical properties of water; origin of lakes, trophic status and zonation of lakes, running waters.

2.      Distribution of light and temperature, distribution of oxygen, turbidity, inorganic carbon and pH.

3.      Biogenic elements in waters – cycle of C, N, P

4.      Communities of stagnant waters - phytoplankton
Composition of the community, size distribution. Stokes rule, Redfield ratio. Seasonal succesion, plankton paradox.

5.      Communities of stagnant waters – zooplankton
Spatial structure of stagnat waters, communities, food webs, microbial loop. Major zooplankton groups. Top-down, bottom-up effect, PEG model.

6.      Bacterioplankton and detritus of stagnant waters, forms of carbon in waters.

7.      Littoral and march communities, macrophytes, benthos, and fish of stagnant waters.

8.      Running waters – characteristics
Speed of currents, flow regime, transport of substances. River ecosystem, river continuum concept, erosion.

9.      Running waters - communities

10.  Protection of waters
Water frame directive (WFD), impact of climatic changes on running waters.

11.  Acidification
Anthropogenic acidification, pH of rain and lake waters. Impact of S and N deposition on soil and water ecosystems. Recovery from acidification.

12.  Eutrophication
Nutrients responsible for eutrophication and their sources. Impact on waters.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK