PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ovzduší, zdraví a environmentální politika - MO550P125
Anglický název: Air pollution, human healt and environmental politcis
Český název: Ovzduší, zdraví a environmentální politika
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Alena Bartoňová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Alena Bartoňová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (03.06.2014)
Příklady systémů znalostní a vědecké podpory tvoření legislativy v oblasti ochrany ovzduší. DPSIR a jiné
systematizační nástroje. Nástroje hodnocení vlivů. Role vnitřního a vnějšího prostředí.
Informace a jak jsou získávány (např. Environmentální monitorování – výsledky jsou poplatné jeho cílům). Úloha
nejistoty, odhady a oceňování nejistoty.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (03.06.2014)

Literatura: Převážně v angličtině.,vědecké články, WHO air quality guidelines (Global, indoor), materiály International Program for Chemical Safety (Risk Assessment Terminology).

Vybrané články expozice:

Lioy PJ (1990) Assessing total human exposure to contaminants. Environmental Science and Technology 24(7):938-945.

Lioy PJ (2010) Exposure Science: A View of the Past and Milestones for the Future. Environmental Health Perspectives 118 (8): 1081-1090.

Briggs D (2008) A framework for integrated environmental health impact assessment of systemic risks. Environmental Health 7:61, DOI: 10.1186/1476-o69X-7-61

Ott WR (1982) Concepts of human exposure to air pollution . Environment International, 7(3):179-196

Ott, WR (1985) Total human exposure. Environmental Science and Technology 19(10): 880-886. DOI: 10.1021/es00140a001

Ott WR, Steinemann AC, Wallace LA (2007). Biomarkers of exposure. In W. R. Ott, A. C. Steinemann & L. A. Wallace (Eds.), Exposure analysis (pp. 395-404). Boca Raton, FL: Taylor & Francis.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (03.06.2014)

pisemna semestralní práce, ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (03.06.2014)

1. Environmentální faktory a jejich vztah ke zdraví a kvalitě života

2. Expozice. Historie, základní pojmy

3. Znečistěné ovzduší, mechanisny působení na zdraví, asociace se zdravím, indikátorové veličiny

4. Expoziční scénáře a jejich role pro hodnocení rizik

5. Epidemiologické studie, historie a klasifikace

6. Systémy hodnocení rizik

7. Environmentální politika a systémy vědecké podpory její tvorby

8. Aktéři při tvoření environmentální politiky, jejich role a informační potřeby

9. Znečistění ovzduší: místní, regionální a globální škála a kdo za co odpovídá?

10. Místní, národní a nadnárodní systémy podpory tvorby politik - příklady (CLRTAP, EU, WHO, California a USEPA, Japonsko

11. Výběr faktorů, které jsou zohledňovány při tvorbě a revizi politik

12. Environmentální informační systémy - příklady pro znečistění ovzduší

13. Úloha veřejnosti a komunikace environmentálních rizik

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK