PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biometeorologie a bioklimatologie - MO550P122
Anglický název: Biometeorology and bioclimatology
Český název: Biometeorologie a bioklimatologie
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)
Kurz seznámí studenty s vlivem počasí a klimatu na životní prostředí. V přednáškách budou diskutovány vlivy jednotlivých meteorologických a klimatických parametrů na živé organismy, stejně jako dopady změn těchto veličin.
Teplota vzduchu, vody, půdy, denní a roční chody teploty, změny s nadmořskou výškou, hloubkou půdy. Vliv teploty na živé organismy - rostliny, zvířata, člověka. Diskuse dopadu změn teploty. Vodní pára, výpar, hydrologický cyklus a jejich spojení a vzájemné ovlivnění s biosférou. Atmosférické srážky: Rozdělení srážek, charakteristika srážek, denní a roční cykly. Význam a dopady změn v množství a cyklech srážek. Záření v atmosféře: Sluneční záření a jeho dělení, dlouhovlnné vyzařování, radiační a tepelná bilance, jejich ovlivnění vegetací i činností člověka. Vliv jednotlivých složek záření na živé organismy. Vliv složení atmosféry: Dopad snížení množství stratosférického ozonu, nárůst přízemního ozonu, nárůst znečištění obecně, kyselé deště - reakce různých částí biosféry. Vliv tlaku vzduchu a větru. Klimatologické charakteristiky : seznámení/připomenutí základních klasifikací jako příkladů souhrnného hodnocení klimatu a jeho vlivu na biosféru. Modelování změn klimatu se zahrnutím biosféry, impaktové studie, zpětné vazby v klimatickém systému. Biometeorologické předpovědi : Obsah, dopad, relevance, rozebrání vlivu jednotlivých proměnných.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D. (09.05.2019)

Závěrečný test, s výsledkem alespoň 60 % nebo prezentace vybraného článku z časopisu s IF.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D. (31.03.2015)

1. Úvod do předmětu, uvedení požadavků nutných ke splnění předmětu, domluva na rozvrhu
2. Teplota vzduchu, vody, půdy, denní a roční chody teploty, změny s nadmořskou výškou, hloubkou půdy...
3. Vliv teploty na živé organismy - rostliny, zvířata, člověka. Diskuse dopadu změn teploty.
4. Vodní pára, výpar, hydrologický cyklus a jejich spojení a vzájemné ovlivnění s biosférou
5. Atmosférické srážky: Rozdělení srážek, charakteristika srážek, denní a roční cykly
6. Význam a dopady změn v množství a cyklech srážek
7. Záření v atmosféře: Sluneční záření a jeho dělení, dlouhovlnné vyzařování, radiační a tepelná bilance, jejich ovlivění vegetací i činností člověka
8. Vliv jednotlivých složek záření na živé organismy
9. Vliv složení atmosféry: Dopad snížení množství stratosférického ozonu, nárůst přízemního ozonu, nárůst znečištění obecně, kyselé deště - reakce různých částí biosféry
10. Vliv tlaku vzduchu a větru
11. Klimatologické charakteristiky : seznámení/připomenutí základních klasifikací jako příkladů souhrnného hodnocení klimatu a jeho vlivu na biosféru
12. Modelování změn klimatu se zahrnutím biosféry, impaktové studie, zpětné vazby v klimatickém systému
13. Biometeorologické předpovědi : Obsah, dopad, relevance, rozebrání vlivu jednotlivých proměnných
14. Záložní hodina, event. uvedení příkladů propojení jednotlivých veličin

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK