PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Energie-příroda a společnost - turnusové cvičení - MO550P119
Anglický název: Energy-nature and society
Český název: Energie-příroda a společnost - turnusové cvičení
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [dny/semestr]
Počet míst: 19
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Rudolf Přibil, CSc.
Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (09.02.2012)
Energie - příroda a společnost (turnusové cvičení, navazuje na základní přednášku s cílem prohloubit získané znalosti formou případově orientovaných studií).
Kurs má seznámit studenty s pohledem moderní fyziky na energií a její různé formy a s fyzikálními zákony řídícími její transformace včetně jejího využívání lidskou společností a živými organismy. Tento obecný úvod bude konkretizován zejména v následujících tématech: energetická bilance země; přirozené toky energie na zemi; využívání fosilních paliv; jaderná energie a její využívání; alternativní a obnovitelné zdroje energie; distribuce a skladování energie; úsporné využívání energie; nové trendy elektroenergetiky; produkce a spalování alternativních paliv; omezování tepelných ztrát; environmentální dopady využívání klasických a obnovitelných zdrojů energie; ukládání a zpracování jaderného odpadu; srovnání a perspektivy jednotlivých zdrojů energie. Součástí předmětu je exkurze.


Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (12.02.2018)

1.Účast na exkurzích s možností vypracovat semestrální práci dle pokynů vyučujících jako náhrady za zameškanou exkurzi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK