PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Environmentální ekonomie - MO550P117
Anglický název: Environmental Economics
Český název: Environmentální ekonomie
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 5
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.
Vyučující: Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.01.2012)
Studenti se seznámí s rolí ekonomie v otázkách řešení environmentálních problémů. Kurs objasní, jaké jsou příčiny environmentálních problémů a jaká jsou jejich řešení z pohledu různých škol ekonomického myšlení.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.01.2012)

K ukončení předmětu studenti potřebují znát vyučovanou látku spolu s vybranými odbornými články, které budou v rámci kurzu diskutovány.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.01.2012)

Písemný test. Výborně 90-100%, velmi dobře 75-89%, dobře 60-74%, nevyhověl 0-59%.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.01.2012)

1. Jak může být ekonomie prospěšná životnímu prostředí?

2. Životní prostředí pohledem ekonoma - je to statek jako každý jiný? Etika v ekonomii, ekologická ekonomie.

3. Můžeme financovat v ochraně životního prostředí úplně všechno nebo si musíme vybrat? Kvalita životního prostředí jako problém alokace omezených zdrojů.

4. Je možné a zároveň vhodné optimalizovat vliv člověka na životní prostředí? Pohled neoklasické environmentální ekonomie. Tržní selhání - externality, veřejné statky, optimum výše externalit.

5. Dokáže se o životní prostředí postarat lépe stát nebo trh? Tržní přístupy k ochraně životního prostředí. Řešení externalit soukromým vyjednáváním. Škola veřejné volby.

6. Musíme si opravdu u ochrany životního prostředí vybrat stát nebo trh? Pohled Elinor Ostrom a ekologické institucionální ekonomie.

7. Lze přírodě udělit cenovku? Oceňování životního prostředí a cost-benefit analýza.

8. Proč jsou emisní limity příliš drahý nástroj? Pohled na nákladovou efektivnost nástrojů environmentální politiky.

9. Jak prosadit nástroj environmentální politiky? Vliv nástrojů na konkurenceschopnost podniků, občané jako voliči.

10. Vede růst HDP k poškozování životního prostředí? Environmentální Kuznětsova křivka, udržitelný rozvoj, alternativní ukazatele rozvoje společnosti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK