PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Výroba potravin a lidské zdraví - MO550P115
Anglický název: Food production and human health
Český název: Výroba potravin a lidské zdraví
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Jan Hubert, Ph.D.
Vyučující: doc. Jan Hubert, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.10.2019)
Typické a netypické příklady znečištění ze zemědělské výroby (příklady přenosu patogenních bakterií z hnoje na potraviny, plošné používání antibiotik a vznik antibiotické rezistence). Kontaminace prostředí farem a potravin (alergie, mykotoxíny, rezidua pesticidů). Potravinové patogeny (Salmonella, Listeria, Campylobacter, E.coli O157:H7, Creutzfeldt-jacob). Živočišní škůdci v zemědělských produktech a potravinách, kontaminace rostlinných produktů během skladování a při jejich zpracování. Konzervanty, barviva (E-čka); zaměňování potravin, nebo jejich složek, autenticita potravin. Ekologické a konvenční zemědělství, biopotraviny, problematika eliminace škůdců v ekologickém zemědělství.

Praktická část: Exkurse do ovocného sadu, kde je část obhospořádovaná ekologickým způsobem a část konvenčním způsobem zemědělství.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Jan Hubert, Ph.D. (09.04.2012)

Ústní zkouška. Materiály: viz. doporučená literatura, prezentace z přednášek.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Jan Hubert, Ph.D. (29.08.2011)

• Typické a netypické příklady znečištění ze zemědělské výroby; příklady přenosu patogenních bakterií s hnoje na potraviny. Plošné používání antibiotik a vznik antibiotické rezistence¨, rizika s tohoto plynoucí, rozdílnost přístupů v EU a USA.

• Kontaminace prostředí farem a potravin (alergie, mykotoxíny, rezidua pesticidů). Předsklizňové kontaminace a jejich přenos do potravin, použití pesticidů a rizika vzniku jejich reziduí a jejich detekce. Kontaminace prostředí farem a potravinářských provozů alergeny, mikroskopické houby které produkují mykotoxíny, proč jsou nebezpečné.

• Potravinové patogeny (Salmonella, Listeria, Campylobacter, E.coli O157:H7, Creutzfeldt-jacob), kontaminace potravin, možnosti detekce a eliminace, HAACP.

• Živočišní škůdci v zemědělských produktech a potravinách, posklizňová kontaminace rostlinných produktů během skladování a při jejich zpracování, typy bikontaminantů, a rizika s touto kontaminací spojená, metody monitoringu a detekce nejvýznamnějších škůdců. Interakce mezi škůdci v skladovaných potravinách, možnosti eliminace škůdců.

• Konzervanty, barviva (E-čka), přehled; zaměňování potravin, nebo jejich složek, autenticita potravin.

• Ekologické a konvenční zemědělství, biopotraviny, problematika eliminace škůdců v ekologickém zemědělství.

Praktická část: Exkurse do ovocného sadu, kde je část obhospořádovaná ekologickým způsobem a část konvenčním způsobem zemědělství.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK