PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do socioekonomických otázek ŽP - MO550P112
Anglický název: Socioeconomic topics of environmental science
Český název: Úvod do socioekonomických otázek ŽP
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK