PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Znečišťování a ochrana vod - MO550P01
Anglický název: Water pollution and protection
Český název: Znečišťování a ochrana vod
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jana Načeradská, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (03.01.2017)
Přednáška je zaměřena na problematiku znečištění jednotlivých typů vod, samočistící pochody, odpadní vody a metody a technologie jejich čištění. Poměrně značný prostor bude věnován ochraně vod včetně legislativy. Součástí přednášky je také exkurze na vybranou čistírnu odpadních vod.
Přednáška předpokládá základní orientaci v hydrochemii (přednáška MO550P72 Hydrochemie). Součástí přednášky není problematika úpravy vody, tu řeší samostatná přednáška MO550P46 Úprava podzemních a povrchových vod.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (03.01.2017)

Pitter P.: Hydrochemie, 5. vydání; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Praha, 2015.

Stumm W., Morgan J.J.: Aquatic chemistry, JOHN WILEY, 1996

Ambrožová, J. Aplikovaná a technická hydrobiologie, 2. vydání; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Praha, 2013.

Bindzar, J.; a kol. Základy úpravy a čištění vod, 1. vydání; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Praha, 2009.

Dohányos, M.; Koller, J.; Strnadová, N. Čištění odpadních vod, 2. vydání; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Praha, 2011.

Pitter, P. Hydrochemie, 5. vydání; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Praha, 2015.

Říhová Ambrožová, J. Mikrobiologie v technologii vod, 2. vydání; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Praha, 2012.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (03.01.2017)

Písemný test a ústní zkouška

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK