PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový projekt - MO550DP5B
Anglický název: Diploma project
Český název: Diplomový projekt
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 20
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Zápočet se uděluje nejpozději do data odevzdání elektronické verze závěrečné práce v SIS a listinné verze práce na příslušné katedře. Zápočet uděluje vedoucí práce, není-li níže uvedeno jinak.
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)
V rámci diplomového projektu, který je nosnou studijní povinností navazujícího magisterského studia, student zpracovává zadané téma. Práce může být terénním výzkumem, experimentální pokusem v laboratoři, případně další odborné aktivity (přístupy běžné v environmentálních vědách). Student se se seznamuje s tématem, s metodami, které jsou pro daný typ výzkumu specifické učí se také konfrontovat použité metody a získané výsledky s dostupnými literárními údaji. Proto je součástí diplomového projektu rovněž literární rešerše vedoucí k upřesnění tématu práce i výběru nejvhodnějších metodických postupů. V průběhu diplomového projektu student pravidelně konzultuje získané výsledky se školitelem.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)

Studenti 2.roč navazujícího magisterského studia získávají zápočet za prezentaci stavu DP v rámci Odborného semináře, která může proběhnout v ZS i v LS, a následně za dokončenou DP. Zápočet uděluje školitel, v případě externího vedoucího je nutné požádat interniho školitele, který na základě souhlasu vedoucího (email, telefonicky) zápočet v SIS udělí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK