PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Atmosferický aerosol- pokročilé metody analýzy - MO550C61
Anglický název: Atmospheric aerosol- advanced methods of measurement
Český název: Atmosferický aerosol- pokročilé metody analýzy
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.10.2019)
Velikostní distribuce atmosférického aerosolu. Teoretické základy velikostní separace aerosolu, separace na základě impakce, difuze, elektrické mobility částic aerosolu. Základy optické detekce aerosolu. Gravimetrické měření koncetrace aerosolu PM10, PM2.5, PM1.0 pomocí nízkooběmové aparatury s Harvard impaktory. Měření hmotnostní koncetrace aerosolu PM10, PM2.5, PM1.0 pomocí laserového fotometru. Měření on-line velikostní ditribuce aerosolu pomocí difuzní baterie a elektrostatického klasifikátoru. Teoretické základy stanovení NOx, O3, CO, SO2 a těkavých uhlovodíků. Měření NOx, O3, CO, SO2 a těkavých uhlovodíků v atmosféře pomocí analyzátorů Horiba model 360.
Literatura
Poslední úprava: Marek Hovorka (07.04.2003)

Vincent J H, Aerosol sampling, Science and Practice, J

Wile&Sons, 1989, Chichester,

L.Newman, Measurement Challenges in Atmospheric

Chemistry, Adv in Chemeistry ser 232,American Chemical

Society, Washington, DC, 1993

Bandy R J, The Chemistry of the Atmosphere - Oxidants and

Oxidation in the Earth's Atmosphere, RCS 1995,

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. (16.11.2011)

Podmínkou klasifikovaného zápočtu je odevzdání platných protokolů k měření, přednesení a obhajoby interpretace měření před ostatními studenty.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. (28.06.2006)

Velikostní distribuce atmosférického aerosolu - základní chrakteristiky

Teoretické základy velikostní separace aerosolu, separace na základě impakce, difuze, elektrické mobility částic aerosolu.

Základy optické detekce aerosolu.

Gravimetrické měření koncetrace aerosolu PM10, PM2.5, PM1.0 pomocí nízkooběmové aparatury s Harvard impaktory.

Měření hmotnostní koncetrace aerosolu PM10, PM2.5, PM1.0 pomocí laserového fotometru.

Měření on-line velikostní ditribuce aerosolu pomocí difuzní baterie a elektrostatického klasifikátoru.

Teoretické základy stanovení NOx, O3, CO, SO2 a těkavých uhlovodíků.

Měření NOx, O3, CO, SO2 a těkavých uhlovodíků v atmosféře pomocí analyzátorů Horiba model 360.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK