PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metody měření fyzikálních podmínek prostředí - MO550C41
Anglický název: Measurements of physical environment conditions
Český název: Metody měření fyzikálních podmínek prostředí
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.
Tomáš Maixner
RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)
Předmět studenty seznámí se základy měření různých fyzikálních veličin, jejich úskalími, základy zhodnocení chyb a nabídne i exkurze na odborná pracoviště: měření teploty a slunečního záření, měření vlhkosti a srážek, měření tlaku, rychlosti a směru větru (exkurze Meteorologická stanice Karlov), měření světla a ekologické aspekty světla (exkurze), kritéria a limity hluku v pracovním prostředí a ve chráněném venkovním i vnitřním prostoru, kritéria a limity ve stavební akustice (neprůzvučnost, kročejový zvuk) - exkurze do Ekola group a.s.)
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D. (24.09.2013)

Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě vypracované seminární práce na zvolené téma.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D. (24.09.2013)

Předběžná náplň předmětu, po domluvě na úvodní hodině se může lehce upravit dle požadavků studentů.

1. úvodní hodina, úvod do měření, chyby přístrojů

2. měření teploty, slunečního záření

3. měření vlhkosti, srážek

4. měření tlaku, rychlosti a směru větru

5. exkurze Meteorologická stanice Karlov

6. základy světla

7. měření světla

8. ekologické aspekty světla

9. měření světla - praxe nebo exkurze

10. kritéria a limity hluku v pracovním prostředí a ve chráněném venkovním i vnitřním prostoru

11. kritéria a limity ve stavební akustice (neprůzvučnost, kročejový zvuk)

12. akusitka - exkurze do Ekola group a.s.

13. zhodnocení prací, zapsání zápočtů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK