PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Exkurze do tepelné elektrárny Tušimice II se zaměřením na ochranu ovzduší - MO550C08
Anglický název: Excursion to thermal power plant Tušimice II focused on ambient air pollution
Český název: Exkurze do tepelné elektrárny Tušimice II se zaměřením na ochranu ovzduší
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [dny/semestr]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)
Cílem exkurze je seznámit posluchače s uhelnou elektrárnou v Podkrušnohoří jako velkým zdrojem znečištění ovzduší, s dopady elektrárny na životní prostředí v minulosti a v současnosti, s technologií na ochranu ovzduší.

Předpokládaná cena exkurze je 300 - 400 Kč (pokud je doprava zajišťována společně objednaným autobusem), v případě nedostatečného počtu zájemců si řeší studenti dopravu individuálně.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (10.05.2013)

Pro udělení zápočtu a získání kreditu:

Účast na exkurzi, zpracování samostatného úkolu spojeného s tématem exkurze.

Studenti si částečně hradí autobus (ca 200 Kč)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK