PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hot topic of environmental sciences - MO550C06E
Anglický název: Hot topic of environmental sciences
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 KZ [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Vyučující: Tatiana Stella, M.Sc., Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. (15.11.2011)
Lecture given by visiting scholar
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. (15.11.2011)

active participation, project, understanding of the project

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (01.10.2012)

More information on ongoing lecutres a and guests available on the: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi/studium/wild-card

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
19aMO550C06Ep2Po 02.12.2019 9:00 - 15:00 přednáška
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK