PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Exkurze botanická - MO550C03
Anglický název: Botanical excursion
Český název: Exkurze botanická
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:5/0 Z [dny/semestr]
Počet míst: 13
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Termín konání: 1.6. - 6.6.2020
Další informace: http://botany.natur.cuni.cz/dobronice
Garant: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.
Vyučující: Karel Prášil, prom. biol., CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (07.02.2018)
Hlavní náplní kurzu je seznámení studentů s běžnými zástupci cévnatých rostlin, řas, mechorostů, hub a lišejníků a to přímo v terénu, v jejich přirozeném prostředí. Výklad je prokládán informacemi o ekologických nárocích jednotlivých druhů a zajímavostmi z jejich biologie. K zápočtu je požadována znalost základních demonstrovaných objektů (poznávačka). Pro detailní informace viz webové stránky kurzu: botany.natur.cuni.cz/dobronice
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (07.02.2018)

Předmět je ukončen zápočtem (tzv. "poznávačkou") v místě konání terenního cvičení. Nutným předpokladem zápočtu je také plná účast na kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (07.02.2018)

Sylaby jsou ke stažení na webových stránkách kurzu, konkrétně zde: (https://botany.natur.cuni.cz/dobronice/program.php). Výuka se ale vždy mírně přizpůsobuje, s ohledem na aktuálním přírodní podmínky a výskyt organismů, vhodných k demonstraci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK