PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bakalářský projekt z OŽP - MO550BP01
Anglický název: Bachelor project
Český název: Bakalářský projekt z OŽP
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Zápočet se uděluje nejpozději do data odevzdání elektronické verze závěrečné práce v SIS a listinné verze práce na příslušné katedře. Zápočet uděluje vedoucí práce, není-li níže uvedeno jinak.
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)
Představuje především studium literatury a konzultace se školitelem za účelem následného sepsání bakalářské práce. Jde o průběžnou celosemestrovou studijní povinnost, jejíž časové rozvržení je věcí individuální dohody studenta a školitele.
Výběr tématu bakalářské práce doporučujeme neodkládat. Pokyny k zadání BP a formální úpravě BP jsou ke stažení na stránkách ÚŽP v sekci Studium (http://www.natur.cuni.cz/faculty/zivotni-prostredi/studium/bakalar)
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (28.04.2016)

Zápočet uděluje školitel po předložení finální verze BP před odevzdáním. V případě externího vedoucího je nutné požádat interního školitele, který na základě souhlasu vedoucího (email, telefonicky) zápočet v SIS udělí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK