PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Mineralogie environmentálně důležitých minerálů - MMG4311P66
Anglický název: Mineralogy of environmentally important minerals
Český název: Mineralogie environmentálně důležitých minerálů
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Garant: Mgr. Jakub Plášil, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jakub Plášil, Ph.D. (17.09.2014)
Kurz je zaměřen na poznání důležitých minerálů a minerálních skupin uplatňujících se jako polutanty, či sorbenty v případě přirozených a antropogenních kontaminací. Pozornost bude směřována ke krystalochemickým vlastnostem vybraných minerálů, a v návaznosti na jejich termodynamické a termochemické stability či další fyzikálně chemické vlastnosti, ovliňující jejich chování v přírodním prostředí.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jakub Plášil, Ph.D. (17.09.2014)

Studijní literatura bude studentům poskytnuta během kursu v podobě pdf souborů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jakub Plášil, Ph.D. (17.09.2014)

Zkouška:

Zkouška bude probíhat ústní formou, debatou nad vybraným tématem.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jakub Plášil, Ph.D. (17.09.2014)

Obecný úvod - co rozumíme pod pojmem environmentálně důležitý minerál. Typologie kontaminací, problematika ukládání toxických odpadů.

Fenomén AMD (acid mine drainage) - vznik a typy: S- a As bohaté

Zvtětrávání rudních minerálů v podmínkách opuštěných důlních děl a hald

Vybrané důležité minerální skupiny:

-minerály alunitové superskupiny

-minerály crandallitové superskupiny

-oxidy/hydroxidy Fe/Mn

-minerály obsahující/vázající "high-valence" prvky, např. U(VI)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK