PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ter. cvič. z geof. metod - MG452T50
Anglický název: Field course of geophysical methods
Český název: Ter. cvič. z geof. metod
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: PhDr. RNDr. Jiří Dohnal
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
RNDr. Ondřej Šálek, Ph.D.
RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.
Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (13.10.2011)
Detailní seznámení s geofyzikálními metodami, přístroji, terénním měřením, zpracováním a interpretací naměřených dat.
Metody: gravimetrie, magnetometrie, geoelektrika, seismika, radiometrie.Literatura
Poslední úprava: PhDr. RNDr. Jiří Dohnal (24.04.2012)

Gruntorád, J., ed. (1985): Principy metod užité geofyziky (Principles of Applied Geophysics Methods), SNTL, Prague.

Mareš, S., ed. (1984): Introduction to Applied Geophysics, SNTL, Prague.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. RNDr. Jiří Dohnal (04.01.2012)

Zápočet: účast, aktivní podíl na terénním měření a zpracování dat do formy finálních výstupů

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (13.10.2011)

Terénní kurz detailně seznamuje s praktickými aspekty terénního měření, zpracování dat a interpretace výsledků pro jednotlivé skupiny geofyzikálních metod.

Metody: gravimetrie, magnetometrie, geoelektrické metody, seismika, radionuklidové metody.

Pro každou skupinu metod: fyzikální základy a veličiny, přístroje a princip měření, praktické měření na vytýčených profilech nebo plochách, zpracování naměřených dat na PC a interpretace výsledků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK