PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geofyzikální exkurze - MG452T49
Anglický název: Geophysical field trip
Český název: Geofyzikální exkurze
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:5/0 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Termín exkurze bude upřesněn v průběhu semestru.Exkurse je určena pro studenty zaměření užitá geofyzika. V roce 2019/20 exkurze nebude organizovaná (běží jen 1 za 2 roky)
Garant: doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. (12.10.2011)
Odborná exkurze z užité geofyziky.
Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. (12.10.2011)

Exkurze u terénní seismické skupiny, zaměřená na seznámení posluchačů s praktickou realizací reflexně-seismického měření.

Místo a termín konání se upřesňuje podle reálně probíhajích měření v daném roce v České republice, případně v blízkých sousedních zemích.

Po vlastní obsahové stránce je exkurse zaměřena:

realizace 2D nebo 3D měření

systém registrace, geofony, přenos dat, polní registrace

systémy buzení seismických vln

organizace měření, logistika (vstupy na pozemky, likvidace škod, technické zabezpečení)

terénní analýza kvality dat

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK