PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Terénní kurz z užité geofyziky pro MFF - MG452T03
Anglický název: Field course in applied geophysics for physicists
Český název: Terénní kurz z užité geofyziky pro MFF
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:5/0 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: PhDr. RNDr. Jiří Dohnal
Vyučující: PhDr. RNDr. Jiří Dohnal
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (13.10.2011)
Seznámení se základními geofyzikálními metodami, přístroji a terénním měřením.
Metody: gravimetrie, magnetometrie, geoelektrika, seismika, radiometrie.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. RNDr. Jiří Dohnal (24.04.2012)

Gruntorád, J., ed. (1985): Principy metod užité geofyziky (Principles of Applied Geophysics Methods), SNTL, Prague.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. RNDr. Jiří Dohnal (04.01.2012)

Zápočet: účast a aktivita v rámci kurzu

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (13.10.2011)

Kurz seznamuje se základními praktickými aspekty terénního měření pro jednotlivé skupiny geofyzikálních metod.

Metody: gravimetrie, magnetometrie, geoelektrické metody, seismika, radionuklidové metody.

Pro každou skupinu metod: fyzikální základy a veličiny, přístroje a princip měření, praktické měření na vytýčených profilech a orientační interpretace výsledků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK