PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geothermal energy - MG452P88
Anglický název: Geothermal energy
Český název: Geotermální energie
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Neslučitelnost : MG452P78
Anotace - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (20.09.2018)
The course deals with basic aspects of geothermal energy use in terms of hydrothermal sources and enhanced
geothermal systems. It deals with heat transport from depth to the Earth surface, research of geothermal sources,
technical solution of geothermal systems and economic aspects of geothermal energy use.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (20.09.2018)

Lowrie W., (2007): Fundamentals of Geophysics, Cambridge Univ. Press.

Musett A.E., Khan, M.A., (2000): Looking into the Earth, Cambridge Univ. Press.

Hazdrová M. et al. (1981): Geotermální energie a její využití. - ÚÚG. Praha.

Albu M., Banks D., Nash H. (1997): Mineral and thermal groundwater resources. - Chapman & Hall. London. United Kingdom.

Dicson M.H., Fanelli M. (2006): Geothermal energy, utilization and technology. - CNR, Sterling, USA. (UNESCO 2003)

Boyle G. (2004): Renewable energy. - Oxford University Press. United Kingdom.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (20.09.2018)

1. Heat as energy, heat transport in the Earth and its sources

2. Depth temperature dependance, heat flow, stationary heat transmission

3. Non-stationary heat transmission and the effect geologic processes

4. Heat flow globally and in Czechia

5. EGS systems

6. Heat exchanger in depth, hydraulic stimulation and induced seismicity

7. Examples of geothermal systems in the world

8. Shallow heat - heat pumps

9. Aqueous and thermic balance of geologic structures

10. Economic aspects of geothermal energy use and outlook

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK