PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geotermální energie - MG452P87
Anglický název: Geothermal energy
Český název: Geotermální energie
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Neslučitelnost : MG452P78
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. (03.04.2018)
Předmět seznamuje s tepelným polem Země a možnostmi jeho využití pro získávání energie jak z hlediska termálních vod, tak z hlediska využití suchého tepla hornin. Zabývá se výnosem zemského tepla na povrch, výzkumem geotermálních zdrojů, technickým řešením geotermálních systémů a ekonomickými aspekty využívání geotermální energie.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. (03.04.2018)

Lowrie W., (2007): Fundamentals of Geophysics, Cambridge Univ. Press.

Musett A.E., Khan, M.A., (2000): Looking into the Earth, Cambridge Univ. Press.

Hazdrová M. et al. (1981): Geotermální energie a její využití. - ÚÚG. Praha.

Albu M., Banks D., Nash H. (1997): Mineral and thermal groundwater resources. - Chapman & Hall. London. United Kingdom.

Dicson M.H., Fanelli M. (2006): Geothermal energy, utilization and technology. - CNR, Sterling, USA. (UNESCO 2003)

Boyle G. (2004): Renewable energy. - Oxford University Press. United Kingdom.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. (03.04.2018)

Hodnocení kursu sestává z následujících částí s váhou

- 20% prezence na přednáškách
- 30% úspěšné vypracování dvou průběžných testů v Moodle
- 50% závěrečný test

Ke splnění kursu je třeba dosáhnout celkového hodnocení 60%. Ke splnění testu je třeba dosáhnout minimálně 50 % bodů.

V případě zájmu studenta lze závěrečný test doplnit ústním pohovorem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK