PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Neobvyklé ideje v geologii a geofyzice - MG452P83
Anglický název: Unusual ideas in geology and geophysics
Český název: Neobvyklé ideje v geologii a geofyzice
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (14.05.2012)
Kurz formuluje odvážné ideje a projekty a formuluje testovací hypotézy.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (14.05.2012)

W. Schopf, Cradle of Life” The discovery of Earth’s Earliest Fossils, Priceton University Press, 2000

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (14.05.2012)

Zápočet bude za odevzdání prezentací

Ke splnění požadavků zkoušky je třeba dosáhnout celkově 70 % bodů z písemného testu.

V případě zájmu studenta lze test doplnit ústním pohovorem.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (14.05.2012)

1. Formulace neobvyklých hypotéz

2. Analýza a vybrání problemů

3. Rozměrové výpočty

4. Písemný styl a záznam

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK