PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Satelitní magnetometrie - MG452P82
Anglický název: Satellite magnetometry
Český název: Satelitní magnetometrie
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. (03.10.2014)
Získávání, redukce a analýza satelitních magnetických dat při studiu zemské litosféry.
Cvičení jsou nácvikem anglických prezentací studentů na dané téma.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. (03.10.2014)

R. A. Langel and W. J. Hinze, The magnetic field of the earth’s lithosphere, the satellite perspective, Cambridge University press, 1998
D. Dunlop D. and Ö. Özdemir, Rock Magnetism, fundamentals and frontiers, Cambridge, University press, 1997

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. (03.10.2014)

První písemný test bude v šestém týdnu (v půlce semestru), závěrečný písemný test bude v jedenáctém týdnu. V obou pripadech test sestává z osmi otázek (dvě volitelné), ke splnění požadavků je třeba dosáhnout celkově 70 % bodů.
Zápočet bude za odevzdání prezentací ze cvičení.
V případě zájmu studenta lze test doplnit ústním pohovorem.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. (03.10.2014)

1. Litosferické magnetické pole ve výškách satelitů
2. Zemské magnetické pole
3. Měření magnetických anomálií z vesmíru
4. Izolace anomálií
5. Redukce a inverse
6. Mapy anomálií
7. Magnetické anomálie a jejich zdroje
8. Metody interpretace dat
9. Interpretace globálních magnetických anomálií

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK