PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Geotermální energie a její využití - MG452P78
Anglický název: Geothermal energy and its use
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MG452P88, MG452P87
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. (13.06.2014)
Předmět seznamuje se základními aspekty využití geotermální energie jak z hlediska termálních vod, tak z hlediska využití suchého tepla hornin. Zabývá se výnosem zemského tepla na povrch, výzkumem geotermálních zdrojů, technickým řešením geotermálních systémů a ekonomickými aspekty využívání geotermální energie.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. (23.09.2010)

Lowrie W., (2007): Fundamentals of Geophysics, Cambridge Univ. Press.

Musett A.E., Khan, M.A., (2000): Looking into the Earth, Cambridge Univ. Press.

Hazdrová M. et al. (1981): Geotermální energie a její využití. - ÚÚG. Praha.

Albu M., Banks D., Nash H. (1997): Mineral and thermal groundwater resources. - Chapman & Hall. London. United Kingdom.

Dicson M.H., Fanelli M. (2006): Geothermal energy, utilization and technology. - CNR, Sterling, USA. (UNESCO 2003)

Boyle G. (2004): Renewable energy. - Oxford University Press. United Kingdom.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (10.11.2014)

Hodnocení kursu sestává z následujících částí s váhou

- 20% prezence na přednáškách
- 30% úspěšné vypracování dvou průběžných testů v Moodle
- 50% závěrečný test

Ke splnění kursu je třeba dosáhnout celkového hodnocení 60%. Ke splnění testu je třeba dosáhnout minimálně 50 % bodů.

V případě zájmu studenta lze závěrečný test doplnit ústním pohovorem.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. (13.06.2014)

1. Teplo jako energie, předávání tepla

2. Přenos tepla v Zemi a jeho zdroje

3. Průběh teplot s hloubkou, tepelný tok

4. Stacionární vedení tepla

5. Vliv geologických změn a povrchové teploty - nestacionární vedení tepla

6. Tepelný tok globálně a v Česku

7. Obnovitelnost geotermální energie

8. Hlubinná geotermální energie - teplo suchých hornin

9. Realizace tepelného výměníku v hloubce - stimulace puklinové propustnosti

10. Indukovaná seismicita

11. Příklady některých geotermálních systémů ve světě

12. Mělké teplo - tepelná čerpadla

13. Možnosti využití geotermální energie v Česku

15. Vodní a termická bilance geologických struktur

16. Ekonomické aspekty využívání geotermální energie, výhled do budoucna

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK