PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geoelectrical and well-logging prospecting - MG452P75E
Anglický název: Geoelectrical and well-logging prospecting
Český název: Geoelektrika a karotáž
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (17.06.2014)
The course presents principles and utilization of resistivity and electromagnetic methods of applied geophysics
and geophysical well logging.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (17.06.2014)

GEOELECTRICS

1. Introduction to electromagnetic field, its sources and methods of measurement, classification of geoelectric methods

2. Resistivity methods; resistivity of rocks

3. Resistivity sounding

4. Resistivity profiling

5. Multielectrode surveys

6. Electrochemical methods - SP and IP

7. Electromagnetid methods in frequency domain: VLF, frequency sounding and profiling, conductivity meters

8. Electromagnetid methods in time domain - transient method, GPR

WELL LOGGING

1. Introduction about boreholes

2. Electrochemical methods, resistivity logs

3. Electromagnetic methods in well logging

4. Natural gamma activity of rocks, gamma ray methods, neutron methods

5. Acoustic logs, thermal logs, technical logs in wells

6. Use of well logs in geologic and technical practice

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK