PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Klimatické změny a environmentální magnetismus - MG452P72
Anglický název: Climatic changes and environmental magnetism
Český název: Klimatické změny a environmentální magnetismus
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Garant: Mgr. Pavel Šroubek
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (01.06.2009)
Cílem přednášky je podat přehled o metodách sloužících k rekonstukci klimatické historie Země a k určení časování environmentálních změn. Zvláštní pozornost bude věnována environmentálnímu magnetizmu, atraktivní moderní metodě založené na studiu magnetických vlastností minerálů.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (01.06.2009)

Význam studia paleoklimatu pro pochopení budoucí vývoje planety

Globální klimatické modely, zpětné vazby a nejistoty, klimatické prognozy na základě scénářů, existence "teplejší" Země, lidský rozměr klimatických změn, efekty změn na různé systémy a prostředí

Metody a prostředí vhodná pro studium paleoklimatu a paleoprostředí

Zdroje paleoklimatických informací, stupeň analýzy, modelování paleoklimatu, stabilní izotopová analýza ledovcových jader a marinní fauny, studiu poměrné četnosti, korálové záznamy, spraš a paleopůdy, periglaciální jevy, fluktuaci alpinských ledovců, jezerní sedimenty, jeskynní sedimenty, nemarinní biologické projevy, pylová analýza.

Metody datování

Radiuhlíkové datování, K-Ar datování, datování pomocí uranové rozpadové řady, luminiscenční datování, datování pomocí aminokyselin, obsidianové hydratační metoda, tefrochronologie, dendrochronologie, paleomagnetismus.

Charakter paleoklimatu v období vrcholného glaciálu, jeho udržitelnost a metody studia

Rozsah ledovců a glacioeustatický záznam hladiny oceánu, isotopická omezení teplot a rozsahu ledovců, analýza na základě isotopů kyslíku, odhad teplot hladiny oceánu, kontinentální paleoklima, zdroje prachu během posledního maxima, přírodní paleoklimatické archivy.

Vlastnosti klimatického cyklu a jeho původ

Atmosferický vliv na klimatické změny ve vrcholném glaciálu, vliv atmosferického prachu na klima, precese a ekcentricita v klimatickém cyklu, insolační cykly a jejich vliv na produktivitu oceánu, charakteristika a příčina stotisíciletého cyklu, struktura a původ hlavních zalednění, orbitálni vliv na klima, mechanismy klimatické odezvy a implikace termohalinní cirkulace, změny v zemském magnetickém poli a jejich vliv na klima.

Prudké klimatické změny, jejich dynamika a metody studia

Spojení mezi monsunem a náhlou klimatickou změnou, spojení mezi náhlými klimatickými změnami a cirkulací oceanického "dopravníku", změny v tvorbě hlubinných vod a Dansgaardovy-Oeschgerovy teplotní oscilace, modelování vztahu mezi "dopravníkovou" cirkulací a náhlými klimatickými změnami, thermodynamický model bipolární "houpačky", simulace prudkých klimatických změn spárovaným klimatickým modelem, rovníkový původ náhlých klimatických změn.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK