PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interpretace karotážních měření - MG452P65
Anglický název: Well log interpreattion
Český název: Interpretace karotážních měření
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Garant: RNDr. Miroslav Kobr, CSc.
Vyučující: RNDr. Miroslav Kobr, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (01.06.2009)
Druhá část kursu karotáže - přehled speciálních metod, aplikací a interpretací
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (01.06.2009)

Schlumberger: Log Interpretation. Priciples/Applications. Schlumberger Educational

Services, 1986.

Serra,O.: Fundamentals of Well-Log Interpretation. Elsevier Science Publishers

B.V.,1986

Doveton,J.H.:Geologic Log Analysis Using Computer Methods. The American

Association of Petroleum Geologists, 1994

Hurst,A,Lovell,M.A and Morton,A.C.(editors): Geological Applications of Wireline

Logs,I and II. Geological Society London, 1990 and 1992.

Keys S.W. A Practical Guide to Borehole Geophysics in Environmental

Investigations. CRC Press,Inc., 1997

Halliburton Logging Services,Inc. Log Interpretation Charts. Houston,1991

Geological Applications of Wireline Logs, edited by A.Hurst,M.A.Lovell and A.C.Morton,

published by The Geological Society of London, 1990, 258 str.

Geological Applications of Wireline Logs,II, edited by A.Hurst, C.M.Griffiths and

P.F.Worthington, published by The Geological Society of London, 1992, 404 str.

Keys,W.S.(1997): Borehole Geophysics in Environmental Investigations, CRC Press

Inc.,Boca Raton, USA, 176 str.

Serra,O.(1986): Fundamentals of well-log interpretation. 2.The interpretation of logging data. Developments

in Petroleum Science, 15B, 684p., Elsevier, Amsterdam

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Kobr, CSc. (22.11.2011)

Zápočet bude udělen za minimálně 80% účast na cvičeních a odevzdání protokolů ze cvičení. Zkouška je písemná a ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (01.06.2009)

Použití karotáže při průzkumu ložisek ropy a zemního plynu, při průzkumu a budování

podzemních zásobníků plynu, při těžbě ložisek ropy a zemního plynu,

Použití karotáže při průzkumu uhlí,

Aplikace karotáže v sedimentologii a stratigrafické korelaci,

Použití karotáže ve vrtech na vodu,

Použití karotáže v inženýrsko-geologických vrtech,

Použití karotáže při průzkumu ložisek rud a nerud

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK